Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: Proiect legislativ destinat alocării de fonduri în vederea finalizării proiectelor fazate finanțate din fondurile UE aferente perioadei 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene a publicat ieri spre consultare publică Proiectul Ordonanță de urgență privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020.

Ordonanță de urgență reglementează unele măsuri în domeniul fondurilor europene având drept scop asigurarea surselor de finanțare pentru implementarea proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013.

Conform documentului, din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Fondurilor Europene, cu rol de autoritate de management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, în calitate de ordonator principal de credite, se asigură și sumele necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor a căror fază a doua a fost finanțată din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014 - 2020, în concordanță cu documentele programatice și cu prevederile contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii.

Sumele alocate pentru proiectele fazate se utilizează pentru suportarea următoarelor categorii de costuri și cheltuieli:

  • costuri aferente finalizării investiției pentru contractele încheiate între beneficiari și furnizorii de produse, prestatorii de servicii și executanții de lucrări, cu care aceștia au încheiat contracte, precum și costuri legate de relansarea procesului de achiziție, în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, în baza unei justificări întemeiate;
  • finanțarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor, ca urmare a depășirii bugetelor alocate inițial;
  • pretenții financiare ale operatorilor economici contractați conform prevederilor contractuale, aprobate/acceptate în prealabil de autoritatea contractantă și/sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, de instanțele de arbitraj și/sau de judecată;
  • costuri suplimentare necesare finalizării lucrărilor din motive neimputabile contractorului și beneficiarului, în baza unei justificări prealabile întemeiate;
  • costurile de asistență și expertiză juridică și tehnică pentru arbitraj, procedura de soluționare a disputelor existente între părți și/sau judecată;
  • suplimentarea bugetelor contractelor de asistență tehnică și supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive neimputabile contractorilor respectivi și beneficiarului, de la caz la caz, în baza unei justificări prealabile întemeiate;
  • cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de audit/verificare, care nu sunt imputabile beneficiarilor;
  • alte sume necesare continuării și finalizării proiectelor fazate finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020.

Beneficiarii proiectelor finanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare care vor beneficia de aceste sume sunt instituţii/organe de specialitate ale administraţiei publice centrale/locale și operatorii de apă, conform notei de fundamentare.

Documentul arată că amânarea adoptării măsurilor propuse are ca efect creșterea riscului nefinalizării acestor proiecte fazate și declarării acestora ca neeligibile cu obligativitatea returnării către Comisia Europeană a întregii finanțări din cele două exerciții financiare 2007-2013 și 2014-2020.

Descarcă Proiectul legislativ

Perioada de consultare este de 10 zile, începând de la data publicării proiectului, adică 08 aprilie 2020.

Propunerile pot fi trimise la adresa contact.minister@fonduri-ue.ro

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 160