Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Oportunități disponibile în cadrul programului Europa Creativă

Programul Europa Creativă este unul dintre programele finanțate de Comisia Europeană și gestionat de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA). 

Europa Creativă este divizat în: subprogramul Media și subprogramul Cultura.

În momentul actual sunt disponibile 10 linii de finanțare în cadrul acestui program, respectiv:

Subprogramul CULTURA:

Apel Beneficiari Finanțare acordată/Premii Termen limită de depunere Detalii

Cultural Heritage in Action: Schema de învățare reciprocă destinată autorităților locale

Administrații locale și regionale de toate dimensiunile:
 • Zone rurale
 • Orașe de dimensiuni medii 
 • Orașe mari și capitale
 • Regiuni
 • Veți fi prezentat într-un catalog online și vizibil la nivelul UE
 • Orașul / regiunea dvs. va avea șansa de a găzdui o vizită de învățare de la egal la egal
 • Veți face parte dintr-o comunitate de practică
27 aprilie 2020, ora 18:00 Aici

Apel de proiecte pentru consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest

Solicitanții (lider de proiect și parteneri) pot fi:

 • Organizații sau asociații, care lucrează în sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului) sau
 • Consiliile Naționale care se ocupă de sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului) sau
 • Organismele publice la nivel local, regional sau la nivel central implicat în sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului)
Între 100.000 și 500.000 euro 28 aprilie 2020, ora 18:00 Aici

Promovarea diversității și talentului muzical european

Organizație publică sau privată cu profit sau non-profit cu personalitate juridică Maximum 30.000 euro/proiect 30 aprilie 2020, ora 18:00 Aici

Apel de proiecte adresat compozitorilor și muzicienilor pentru stimularea creativității și favorizarea schimbului de experiență

 • Organizații nonprofit publice sau private
 • Autorități publice (naționale, regionale, locale)
 • Universități
 • IMM-uri din Statele Membre UE și din alte țări care participă la Programul Europa Creativă-Cultura
Maximum 50.000 de euro 30 Aprilie 2020, ora 14:00 Aici

Apel pentru proiecte de traduceri literare, ediția 2020

Editurile sau organizațiile din țările eligibile cu activitate în domeniul editorial care, la data termenului limită pentru depunerea aplicațiilor, pot demonstra că au personalitate juridică de cel puțin 2 ani.

Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.

maximum 100.000 €

05 mai 2020, ora 18:00 Aici

Apel de proiecte pentru „Îmbinarea culturii și audiovizualului prin conținut digital”

 • entități nonprofit (private sau publice),
 • autorități publice (naționale, regionale, locale),
 • organizații internaționale,
 • universități,
 • instituții de învățământ,
 • centre de cercetare,
 • entități generatoare de profit din Statele Membre UE și din Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia 

Minimum 300.000 de euro

14 Mai 2020, ora 18:00

Aici

Subprogramul MEDIA:

Apel Beneficiari Finanțare acordată Termen limită de depunere Detalii
Promovare pe internet a operelor audiovizuale europene 2020

Entităţi (întreprinderi private, organizaţii non-profit, asociaţii, organizaţii de caritate, fundaţii, primării/consilii orăşeneşti etc.):

 • cu sediul într-una din ţările participante la subprogramul MEDIA şi
 • deţinute direct sau prin participare majoritară de cetăţeni din ţările respective
 • Acţiunea 1: o sumă orientativă de 2.5 milioane EUR;
 • Acţiunea 2: o sumă orientativă de 2.5 milioane EUR;
 • Acţiunea 3: o sumă orientativă de 5.1 milion EUR.
5 mai 2020, ora 17:00 CET Aici

Proiect unic 2020 - Sprijin pentru realizarea de conținut audiovizual în proiecte individuale

Societăți europene:

 • ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor apelului
 • în special societăți de producție independente legal constituite cu cel puțin 12 luni înainte de data depunerii cererii și care pot demonstra un palmares recent

Contribuția financiară maximă care poate fi acordată pentru un proiect individual constă într-o sumă fixă de:

 • 60 000 EUR în cazul creațiilor de animație;
 • 25 000 EUR în cazul documentarelor creative;
 • 50 000 EUR în cazul creațiilor de ficțiune al căror buget de producție este estimat la cel puțin 1,5 milioane EUR;
 • 30 000 EUR în cazul creațiilor de ficțiune al căror buget de producție este estimat la mai puțin de 1,5 milioane EUR.
12 Mai 2020, ora 17:00 CET Aici

Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene

Societăți europene de producție audiovizuală independente care sunt producătorul majoritar al operei
 • Pentru filmele de ficțiune și de animație, contribuția financiară acordată nu poate depăși cea mai mică dintre următoarele valori: 500.000 EUR sau 12,50 % din totalul costurilor eligibile.
 • Numai primul şi al doilea sezon ale unui serial de serial de drama (coprodus de companii de producţie provenind din ţări diferite participante la Subprogramul MEDIA, conţinând cel puţin 6 episoade cu un cost total al bugetului eligibil de producţie de minim 10 milioane de euro), sunt eligibile pentru a solicita finanţare de maxim 1 milion de euro sau 10% din costurile eligibile (suma solicitată reprezentând suma cea mai scăzută dintre cele două).
 • Pentru documentarele creative, contribuția financiară acordată nu poate depăși cea mai mică dintre următoarele valori: 300 000 EUR sau 20 % din totalul costurilor eligibile.
14 Mai 2020, ora 17:00 CET Aici

Sprijin pentru festivaluri de film 2020

Solicitanții trebuie să fie entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care:

 • își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și
 • sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.
Maximum 180.000 euro 21 mai 2020, ora 17:00 CET  Aici

Listei i se adaugă apelul de proiecte Art and Well-being care este co-finanțat prin Programul Europa Creativă și urmărește să exploreze și să sensibilizeze publicul cu privire la efectele artelor asupra sănătății fizice, emoționale și mentale, dar și de a sprijini abordări inovatoare și de a dezvolta noi procese, activități și rețele între organizațiile culturale și diferite părți interesate din domeniul sănătății, al științei și al dezvoltării urbane, în vederea consolidării bunăstării individuale și comunitare.

Beneficiari: Participarea este deschisă oricui, fără restricții de ședere, pregătire / experiență artistică, sex, vârstă, etnie etc. Participarea poate fi individuală sau în grup / echipă formată din mai mult de 1 membru. 

Finanțare acordată: 

 • până la 1000 de euro: onorariile artistului, în funcție de tipul de proiect, numărul de artiști implicați și durata proiectului;
 • până la 2000 de euro: bugetele de producție, în funcție de complexitatea și durata proiectului, costurile de deplasare și cazare doar pentru artiștii selectați în reședință.

Termen depunere: 19 aprilie 2020

Mai multe detalii aici.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 899