Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Sprijin pentru fermierii afectați de pesta porcină africană

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat săptămâna trecută ghidurile solicitanților pentru investiţiile în măsuri destinate să reducă efectele pestei porcine africane și pentru refacerea potențialului de producție.

Lansarea noilor sesiuni de depunere a proiectelor pentru aceste submăsuri este amânată până la încetarea situației generate de pandemia COVID-19.

Submăsura 5.1 - Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale - pentru beneficiari privați.

sM 5.1 este destinată prevenirii și limitării răspândirii pestei porcine africane (PPA) prin finanțarea investițiilor de modernizare a fermelor de suine din punct de vedere al biosecurității.

Beneficiari eligibili

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători

Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de:

 • 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fermierii individuali;
 • 100% cheltuieli eligibile pentru grupuri de fermieri (Societăți, Cooperative, Grupuri de producători)

Finanțarea acordată nu va depăși:

 • 250.000 euro/proiect pentru investiții în instalații, echipamente pentru asigurarea biosecurității și infrastructură sanitară (de ex.: construcția și dotarea filtrului cu grup sanitar și dușuri, vestiare etc.) în cadrul fermelor.

Activități eligibile

În cadrul apelului sunt sprijinite investițiile de creștere a capacității de biosecuritate, a exploatațiilor fermierilor sau asociațiilor de fermieri, aflate în zonele desemnate ca fiind contaminate sau în pericol de a fi contaminate cu pesta porcină africană (PPA).

Descarcă ghidul.

Submăsura 5.1 - Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale- pentru beneficiari publici

Beneficiari eligibili

 • entități publice cu atribuții în domeniu sanitar-veterinar;
 • autorități publice care au în administrare:
  • punctele de trecere a frontierei;
  • drumurile publice;
 • administratori/gestionari publici ai fondurilor cinegetice.

Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de:

 • 80% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • 100% din totalul cheltuielilor eligibile, numai în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile menționate în Ghidul solicitantului.

Finanțare acordată nu va depăşi:

 • 30.000 euro pentru investiţii în instalații de dezinfectare şi dezinsecţie;
 • 100.000 euro pentru investiţii în cresterea capacităţii operaţionale a laboratoarelor, prin dotarea acestora şi achiziţia de mijloace de transport a probelor;
 • 20.000 euro pentru achiziţii de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor sălbatice ucise.

Activități eligibile

Submăsura 5.1 dedicată beneficiarilor publici are drept scop prevenirea şi limitarea răspândirii pestei porcine africane (PPA), prin investiţii în creșterea capacităţii operaţionale de prevenire a epizootiilor şi combaterea acestora, precum şi prin reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale asupra potenţialului de producţie agricolă - suine.

Descarcă ghidul.

Submăsura 5.2 – Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale contribuie la refacerea potențialului de producție, fiind sprijinite acțiuni privind repopularea și refacerea efectivelor de suine sau reprofilarea exploatației cu altă specie de animale, ca urmare a decimării efectivelor de suine cauzată de apariția pestei porcine africane (PPA).

Beneficiari eligibili

 • fermierii (cu excepția persoanelor fizice neautorizate);
 • cooperativele agricole, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Finanțare acordată

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% și nu va depăși o valoare de 200.000 euro/ proiect.

Activități eligibile

Submăsura 5.2 sprijină investițiile în scopul refacerii potențialului de producție prin:

 • Achiziția animalelor de reproducție destinate:
  • repopulării în vederea restabilirii producției agricole cu utilizarea conversiei UVM, dacă este cazul;
  • reprofilării fermelor afectate, prin popularea cu alte specii de animale în vederea restabilirii producției agricole cu utilizarea conversiei UVM de la o specie la alta;
 • Extinderea și/sau modernizarea în scopul adaptării adăposturilor de animale.

Descarcă ghidul.

Sursa: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Antonia Anton,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 69