Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Cum se vor face plățile online din contul de Trezorerie

Ministerul Finanțelor Publice a publicat Ordinul 1819/2020 prin care se detaliază modalitatea în care instituțiile publice și operatorii economici pot utiliza ordinele de plată electronice pentru efectuarea plăților.

Procedura

Pentru instituții publice – trebuie să fie înrolate la funcționalitățile Sistemului național de raportare Forexebug

Pentru operatori economici și alte entități decât instituții publice – necesită înregistrarea în Spațiul privat virtual (SPV)

Conform documentului, pașii sunt următorii:

  • Se descarcă Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)»*, se completează și se depune online prin Sistemul național de raportare Forexebug de către instituțiile publice și, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declarații» de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice
    • Validarea și procesarea formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME) » depus online de operatorii economici și alte entități decât instituții publice se efectuează cu deosebirea că recipisele aferente depunerii și validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin Spațiul privat virtual (SPV), secțiunea Mesaje.
  • După ce formularul a fost validat, este nevoie de o semnătură electronică, astfel că în rubrica «Semnătura 1», după validarea și generarea fișierului XML fără erori se aplică semnătura electronică

Verificarea semnăturii electronice pentru:

  • Instituții publice: Verificarea corespondenței dintre semnăturile aplicate pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) cu cele aprobate prin fișa specimenelor de semnături va fi asigurată la nivelul unității Trezoreriei Statului la care este depus specimenul de semnături;
  • Operatori economici și alte entități decât instituții publice: Verificarea corespondenței dintre semnătura electronică aplicată în rubrica «Semnătura 1» pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) și cea aprobată prin specimenul de semnături depus la unitățile Trezoreriei Statului se realizează automat potrivit instrucțiunilor și aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare în funcție de codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al persoanei respective și corespondența acestuia cu codul de identificare fiscală al plătitorului.

De reținut

  • Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități pot utiliza în continuare, pentru efectuarea plăților din conturi deschise la unitățile Trezoreriei Statului, ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).
  • Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități au obligația de a verifica zilnic concordanța operațiunilor dispuse prin intermediul formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» cu datele înscrise în extrasul de cont, iar în situația în care sunt constatate erori materiale generate de unitățile Trezoreriei Statului, titularii conturilor au obligația de a informa de îndată unitățile Trezoreriei Statului în scopul efectuării corecțiilor care se impun.

Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de operatorii economici și alte entități decât instituții publice începând cu data de 21 aprilie 2020. Până la ora publicării acestei știri, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice nu ne-au oferit detalii cu privire la modalitatea în care aceste prevederi se vor aplica beneficiarilor de fonduri europene care încasează în conturile de Trezorerie contravaloarea cererilor de plată depuse la Autoritățile de Management și care se prezentau la ghișeu cu ordinele de plată fizice și cu notificarea de aprobare a cererii de plată din partea Autorității de Management.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 8835