Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

#COVID19 Ordin privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

În data de 1 aprilie 2020 a fost emis Ordinul Ordinul nr. 822/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Ordinul nr. 822/2020 prevede:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 25 martie 2020, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 2, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

„a) TIP 1 (ALBASTRU) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1*), pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2*), pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020."

  1. La articolul 6 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerinţelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020. În situaţia în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens."

  1. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - În termen de 5 zile de la aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va asigura adaptarea şi funcţionarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin. Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Ordinul a intrat în vigoare din data de 2 aprilie 2020, iar forma este aplicabilă de la 03 aprilie 2020.

Descarcă Ordin

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Documente
Ordin 822 2020.pdf
Vizualizări: 508