Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

#COVID19 Setul de măsuri ce pot fi întreprinse pentru implementarea contractelor finanţate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 în contextul actual

În contextul actual, pentru desfăşurarea conformă a contractelor finanţate prin Programul Operațional Regional 2014- 2020, beneficiarii au posibilitatea de a opta pentru implementarea unor măsuri, detaliate în Instrucţiunile sau adresele transmise de AMPOR până în prezent, astfel: 

  • Prelungirea perioadei de implementare, în conformitate cu prevederile art. I din instrucţiunea AMPOR nr. 142/18.03.2020;
  • Solicitarea altor modificări necesare în implementarea proiectelor, pentru care sunt incluse în cadrul art. III din instrucţiunea mai sus menţionată, prevederi legate de procesarea, transmiterea şi avizarea/aprobarea electronică a acestor solicitări, cu maximizarea utilizării MYSMIS, a mijloacelor de comunicare prin e-mail şi a semnăturii electronice;
  • Amânarea unor termene specifice de realizare a unor activităţi impuse în conformitate cu dispoziţiile contractelor de finanţare care se împlinesc în această perioadă şi care nu pot fi respectate în contextul actual, potrivit art. IV din aceeaşi Instrucţiune;
  • Calculul numărului mediu de salariaţi pentru anumite categorii de proiecte (în special cele finanţate în cadrul PI 2.1) se va realiza cu excluderea perioadei în care acesta a fost afectat de starea de urgenţă, dar şi cu luarea în considerare a unei perioade de timp, justificată, necesară pentru revenirea la o situaţie obiectivă de normalitate (potrivit dispoziţiilor incluse în capitolul C, punctul 1) din Instrucţiunea AMPOR nr. 145/23.03.2020);
  • Calculul indicatorilor datoraţi de Beneficiari în perioada de durabilitate, până la finalul anului 2020, se va realiza având în vedere intervalul în care aceştia nu şi-au putut respecta obligaţiile aferente acestei perioade, în funcţie de specificul fiecărui indicator, iar pe măsura apariţiei unor situaţii particulare, calculul se va stabili împreună cu AMPOR (conform prevederilor capitolului D, punctele 1) şi 2) din Instrucţiunea mai sus menţionată);
  • Conform art. 1 din Instrucţiunea AMPOR nr. 147/27.03.2020 se vor putea transmite AMPOR, în vederea verificării şi autorizării cheltuielilor eligibile, cererile de rambursare intermediare şi finale pentru care vizitele pe teren de verificare şi/sau monitorizare nu au putut fi efectuate în condiţii de siguranţă şi nici prin utilizarea unor metode alternative, aşa cum se menţionează la capitolul B punctele 5) şi 7) din Instrucţiunea AMPOR nr. 145/23.03.2020;
  • Beneficiarii pot solicita suspendarea implementării /perioadei de durabilitate a proiectelor.
  • Măsurile luate au în vedere, în primul rând, susţinerea implementării proiectelor, în scopul asigurării atingerii indicatorilor/obiectivelor propuse, respectiv pentru materializarea beneficiilor vizate prin implementarea acestora şi valorificarea sprijinului financiar oferit prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.
  • Din acest motiv şi luând în calcul faptul că suspendarea implică întreruperea temporară a activităţilor proiectelor, respectiv întârzierea obţinerii beneficiilor scontate, precum şi întreruperea fluxului financiar aferent implementării, recomandarea este ca această măsură să fie avută în vedere de Beneficiari în ultimă instanţă, doar în cazurile în care acest demers este de neevitat în contextul actual.

Instrucțiunile Autorităților de Management publicate în cadrul fiecărui program operațional pot fi consultate aici.

Sursa: ADR Sud-Vest Oltenia

Vizualizări: 258