Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

#COVID19 Noi măsuri propuse de Comisia Europeană pentru sprijinirea investițiilor: Rată de cofinanțare 100% din partea UE pe programele operaționale, proceduri simplificate de implementare și audit

Comisia Europeană a publicat ieri Inițiativa Plus pentru investiții în răspunsul la coronavirus (CRII+). Conform comunicatului oficial, pachetul prezintă măsuri ce vin în completarea primului pachet, respectiv Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus.

Cum completează Inițiativa Plus pentru investiții în răspunsul la coronavirus (CRII+) măsurile adoptate în cadrul primului pachet?

Primul pachet de măsuri din cadrul Inițiativei pentru investiții în răspunsul la coronavirus s-a concentrat asupra mobilizării imediate de fonduri structurale, pentru a permite un răspuns prompt la situația de criză. În această privință, au fost introduse o serie de modificări importante care extind domeniul de aplicare al sprijinului pentru fonduri, oferă lichidități imediate și flexibilitate în ceea ce privește modificări ale programului. Primul pachet privind Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus a constat în trei elemente principale: aproximativ 8 miliarde EUR de lichidități imediate pentru a accelera investițiile publice europene în valoare de până la 37 de miliarde EUR, flexibilitate în aplicarea normelor UE în materie de cheltuieli și extinderea domeniului de aplicare a Fondului de solidaritate al UE.

Pachetul de ieri vine în completarea primului pachet, prin introducerea unei flexibilități extraordinare având drept scop să permită mobilizarea la maximum a tuturor ajutoarelor neutilizate din fondurile structurale și de investiții europene. Această flexibilitate este asigurată prin:

  • posibilități de transfer între cele trei fonduri ale politicii de coeziune (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune);
  • transferuri între diferitele categorii de regiuni; 
  • flexibilitate în ceea ce privește concentrarea tematică,

Va exista, de asemenea, posibilitatea unei rate de cofinanțare UE de 100 % pentru programele din cadrul politicii de coeziune pentru exercițiul financiar 2020-2021, care le va permite statelor membre să beneficieze de o finanțare integrală din partea UE pentru măsurile legate de criză. Pachetul CRII+ simplifică totodată etapele procedurale legate de punerea în aplicare a programului, de utilizarea instrumentelor financiare și de audit. Acest lucru este fără precedent și justificat dată fiind situația extraordinară cauzată de epidemia de coronavirus.

Mai mult, CRII+ oferă sprijin celor mai defavorizate persoane prin modificarea normelor pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). De exemplu, va fi posibil să se furnizeze ajutor alimentar și asistență materială de bază prin intermediul unor vouchere electronice, precum și să se ofere echipamente de protecție și, prin urmare, va scădea riscul de contaminare. De asemenea, va fi posibil să se finanțeze măsuri la o rată de 100 % pentru exercițiul financiar 2020-2021.

Mai mult, modificările aduse Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) vor permite o realocare mai flexibilă a resurselor financiare în cadrul programelor operaționale din fiecare stat membru și instituirea unei proceduri simplificate de modificare a programelor operaționale în ceea ce privește introducerea noilor măsuri. Modificările vor oferi, de asemenea, sprijin pentru încetarea temporară a activităților de pescuit, pentru suspendarea producției și pentru costurile suplimentare pe care fermierii din domeniul acvaculturii vor trebui să le suporte, precum și organizațiilor de producători pentru depozitarea produselor provenite din pescuit și din acvacultură.

Care sunt condițiile de aplicare a unei rate de cofinanțare a UE de 100 % pentru programele din cadrul politicii de coeziune?

Statele membre pot solicita modificarea programelor operaționale pentru a permite aplicarea unei rate de cofinanțare UE de 100 % pentru exercițiul financiar 2020-2021.

Astfel de solicitări pot fi formulate în cursul exercițiului financiar care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021. Această măsură excepțională este propusă pentru a permite statelor membre să beneficieze de finanțare integrală din partea UE pentru măsurile legate de epidemia de coronavirus. Rata de cofinanțare de 100 % se aplică numai dacă modificarea corespunzătoare a programului este aprobată printr-o decizie a Comisiei înainte de sfârșitul exercițiului financiar în cauză.

Ce se va întâmpla dacă epidemia de coronavirus este invocată ca motiv de forță majoră? Ce influență va avea acest lucru asupra normelor de punere în aplicare?

Comisia consideră că ar trebui să se acorde toată flexibilitatea necesară pentru a aborda cazurile în care beneficiarii nu își îndeplinesc obligațiile în timp util din motive legate de epidemia de coronavirus (de exemplu indisponibilitatea personalului). De asemenea, Comisia va da dovadă de o flexibilitate similară în evaluarea respectării de către statele membre a obligațiilor care le revin.

Prin urmare, în cazul în care epidemia de coronavirus este invocată ca motiv de forță majoră, se vor furniza informații cu privire la sumele pentru care nu a fost posibilă depunerea unei cereri de plată la un nivel agregat, cu prioritate pentru operațiunile cu costuri totale eligibile mai mici de 1 000 000 EUR.

Descarcă setul de întrebări și răspunsuri cu privire la CRII+

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 1443