Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

A fost publicat Ghidul solicitantului pentru implementarea transparentă a POR aferent Axei Prioritare 12 - Asistență Tehnică

Săptămâna trecută, AM POR a publicat, printr-un ordin, ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 12 - Asistență Tehnică, unde beneficiarii sunt Organismele Intermediare.

Obiectivele specifice ale Axei Prioritare Asistenţă Tehnică sunt implementarea eficientă, respectiv implementarea transparentă POR. Astfel, organismele intermediare sunt sprijinite în vederea îmbunătăţirii sistemului de implementare a POR, în vederea realizării eficiente si eficace a atribuţiilor delegate şi a obligaţiile asumate, precum şi pentru activităţile de informare şi comunicare cu şi pentru potențiali beneficiari, beneficiari de finanțare POR și publicul larg, în condiții de transparență și tratament egal.

Prezentul ghid are ca obiectiv prezentarea tuturor condiţiilor aferente accesării şi utilizării asistenţei tehnice disponibile prin POR de către Agențiile pentru dezvoltare Regionale în calitate de Organisme Intermediare pentru POR 2014-2020.

Alocări financiare

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axei Prioritare 12 – Asistenţă Tehnică, îi sunt alocate 321.276.594 de euro, din care 160.638.297 euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 160.638.297 euro reprezintă contribuția națională (buget de stat).

Cofinanțarea națională în cazul axei prioritare Asistență Tehnică este de 50%. Pentru tipurile de regiuni mai dezvoltate/mai putțin dezvoltate, cofinanțarea națională se alocă în conformitate cu următoarele procente:

%Regiuni %Cofinanțare națională %FEDR
% Regiuni mai puțin dezvoltate 49,051364200% 50,948635800%
% Regiuni mai dezvoltate 65,534381100% 34,465618900%

Alocarea financiară aferentă Axei Prioritare 12 Asistenţă Tehnică a POR este constituită astfel:

 • La nivel de Axă Prioritară FEDR 50%, BS 50%

Activități eligibile

În cadrul cererilor de finanțare pe care le vor depune, OI/ADR vor avea în vederea introducerea și descrierea următorului set de activități minimale:

 • Activitatea 1: Realizarea atribuțiilor delegate prin acordul cadru de delegare a anumitor atribuții privind implementarea POR 2014-2020 in regiunea de dezvoltare, în perioada 2020-2021
  • Subactivitatea 1: Asigurarea salarizării personalului implicat în realizarea atribuțiilor delegate
  • Subactivitatea 2: Asigurarea cheltuielilor de deplasare a personalului ADR/OI pentru realizarea atribuțiilor delegate
  • Subactivitatea 3: Asigurarea serviciilor necesare realizării atribuțiilor delegate
  • Subactivitatea 4: Asigurarea bazei materiale necesare realizării atribuțiilor delegate
  • Subactivitatea 5: Asigurarea funcționării Organismului Intermediar în vederea realizării atribuțiilor delegate.

Organismele intermediare vor depune cereri de finanţare pentru activităţile aferente ambelor obiective specifice ale axei prioritare. Cererile de finanţare vor include toate activităţile derulate de organismele intermediare în vederea implementării POR 2014-2020, până la data de 31.12.2021, conform atribuţiilor delegate prin acordul-cadru de delegare, în conformitate cu obligaţiile asumate prin intermediul acestuia.

Descarcă ghidul

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POR

Vizualizări: 265