Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Calendar lansări POR & POCA: Apelul dedicat dezvoltării de modele conceptuale inovative (proof of concept) s-ar publica în luna mai!

În urma unei solicitări a fonduri-structurale.ro, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a comunicat astăzi calendarul estimativ de lansări al apelurilor aferente Programelor Operațional Regional și Capacitate Administrativă, astfel:

POR

În perioada imediat următoare se intenționează atât relansarea unor apeluri aferente Axei prioritare 1 - Promovarea Transferului tehnologic, cât și promovarea unor noi linii de finanțare specifice tipologiei investiționale axei deja menționate. Conform informațiilor oficiale transmise de MLPDA, în măsura finalizării în timp util a etapelor de aprobare a criteriilor de eligibilitate și de evaluare de către Comitetul de Monitorizare al POR (CMPOR), a aprobării și publicării schemelor de măsuri de ajutor aplicabile, se estimează următorul calendar:

 
Apel Termen estimat de publicare a ghidului Specificații
1.1.A – Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic aprilie 2020 S-au demarat deja acțiunile pentru modificarea schemelor de măsuri de ajutor aplicabile, iar criteriile sunt aprobate de CMPOR
1.1.B – Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice aprilie 2020 S-au demarat deja acțiunile pentru modificarea schemelor de măsuri de ajutor aplicabile, iar criteriile sunt aprobate de CMPOR
1.1.C – Sprijinirea IMM pentru implementarea unor transferuri tehnologice ca rezultate ale cercetării mai 2020  Pentru acest ghid specific, etapa de consultare publică a fost deja parcursă, MLPDA/AMPOR fiind în discuții cu Consiliul Concurenței pentru clarificarea unor aspecte ce țin de ajutorul de minimis
1.2 – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ - Proof of concept mai 2020 Pentru acest ghid specific etapa de consultare publică a fost deja parcursă, MLPDA/AMPOR fiind în proces de integrare a comentariilor transmise de potențialii solicitanți
1.2 – Research Valorization Nu se poate estima termenul pentru lansarea ghidului specific MLPDA/AMPOR așteaptă analiza Băncii Mondiale asupra principalelor criterii de eligibilitate a acestei linii de finanțare

POCA - până la 31 decembrie 2020

În cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, MLPDA a transmis informații cu privire la apelurile care se estimează a fi lansate până la 31 decembrie 2020, astfel:

 
Apel Beneficiari  Valoare apel proiecte (euro) Consultare publică (estimativ)

Perioada de depunere

(estimativ)

OS 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP/ Sprijin pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local, inclusiv prin încheierea de parteneriate ONG-uri 1.562.500  martie 2020 aprilie - iunie 2020
OS 2.2 Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice/ Sprijin pentru creșterea transparenței la nivelul autorităților publice centrale Autorități și instituții publice centrale 2.091.132 martie 2020 aprilie - iunie 2020
OS 2.3 Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia/ Sprijin pentru creșterea transparenței la nivelul sistemului judiciar Instituțiile din sistemul judiciar 38.751.518 aprilie 2020 mai - iulie 2020

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 2022