Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Peste 40 de milioane de lei, finanțare Regio, pentru proiecte de infrastructură în regiunea Sud Muntenia

Conform unui comunicat oficial, în perioada 16-20 martie, la nivelul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost semnate cinci contacte de finanțare însumând peste 40 de milioane de lei, aferente unor proiecte destinate îmbunătățirii infrastructurii medicale și de învățământ, precum și dezvoltării municipiilor reședință de județ, orașelor mici și mijlocii.         

Pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare, administrația municipiului Curtea de Argeș, pe de o parte, și a municipiului Moreni în parteneriat cu Spitalul Municipal Moreni, pe de alta, și-au propus să îmbunătățească calitatea serviciilor medicale furnizate în regim ambulatoriu, prin efectuarea unor achiziții de echipamente și aparatură medicală de înaltă performanță:

Proiectul „Dotarea și echiparea Ambulatoriului Curtea de Argeș”:

 • va fi implementat în 30 de luni, în perioada 4 decembrie 2018 – 31 mai 2021
 • are o valoare totală de 10.293.370,28 lei. Din aceștia, peste șapte milioane de lei sunt alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aproape trei milioane de lei provin din bugetul național, în timp ce peste 200 de mii de lei constituie contribuția beneficiarului.

Aplicația „Dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Moreni”:

 • propune investiții a căror valoare totală este de 10.620.854,72 lei, din care, cu peste șapte milioane de lei contribuie FEDR, din bugetul național vor fi alocate aproape trei milioane de lei, contribuția beneficiarului fiind de peste 200 de mii de lei
 • are o perioadă de implementare de 37 de luni, până la 30 noiembrie 2021.

Proiectele au obținut finanțare prin Regio (Programul Operațional Regional 2014 – 2020), în cadrul Axei prioritare 8 - „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1- „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A- Ambulatorii.

Aplicația „Reabilitare termică grădiniță – Grădinița cu Program Prelungit Castelul Fermecat”:

 • autoritățile din municipiul Pitești își propun să îmbunătățească, din punct de vedere calitativ, infrastructura educațională, autorizând lucrări de amenajare, reabilitare și dotare a unității școlare menționate
 • în 30 de luni, până la 31 martie 2021, vor fi realizate investiții a căror valoare totală este de 1.405.930,32 lei. Din aceștia peste un milion de lei sunt alocați de FEDR, peste 180 de mii de lei provin din bugetul național, în timp ce aproximativ 28 de mii de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului
 • finanțarea nerambursabilă a fost accesată în cadrul Regio, Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 - „Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

Administrația municipiului Slobozia, promovează mobilitatea urbană prin mijloace nepoluante. În acest sens, va fi amenajat un sistem de piste de biciclete pe o distanță de peste două mii de metri și vor fi modernizate trotuare pe o suprafață de aceeași lungime.

Aplicația „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”:

 • beneficiază de finanțare prin Regio, în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4 e–„Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”
 • are un termen de implementare de 48 de luni, în perioada 11 septembrie 2018 – 31 august 2022
 • are un buget a cărui valoare totală este de 4.051.758,08 lei. Din aceștia, peste trei milioane de lei constituie contribuția FEDR, peste 500 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de aproape 80 de mii de lei.

Nu în ultimul rând, administrația orașului Azuga are în vedere îmbunătățirea vieții și a mediului urban, printr-o serie de intervenții constând în reabilitarea a cinci străzi și a podului de pe strada Amurgului, în construirea și dotarea unui centru cultural, precum și în modernizarea și dotarea școlii din localitate.

Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în oraș Azuga, județ Prahova – Lot II”:

 • are o perioadă de implementare de 65 de luni, începând cu 1 ianuarie 2018
 • are o valoare totală de 16.167.982, 18 lei. Din aceștia, peste 13 milioane de lei sunt alocate din FEDR, peste două milioane de lei provin din bugetul național, peste 300 de mii de lei constituind contribuția beneficiarului
 • finanțarea este prin Regio, Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”.

Sursa: ADR Sud-Muntenia

Vizualizări: 214