Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: A fost relansat apelul pentru conservarea patrimoniului natural și cultural – ITI Delta Dunării

Marți, 17 martie 2020, a fost aprobat, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administrației, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte pentru zona ITI DD, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Apelul face parte din axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi    conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, respectiv prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Solicitanţii eligibili pot fi:

 • Unităţi administrativ-teritoriale
 • Autorităţi ale administraţiei publice centrale
 • Unitățile de cult
 • ONG-uri 
 • Parteneriate între aceste entități, respectiv:
  • Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG;
  • Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte dedicat zonei ITI DD este de 19,77 milioane euro, iar 

 • valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 10 milioane euro
  • în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 20 milioane euro, 
 • valoarea minimă eligibilă a proiectului este de 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

Activitățile proiectului trebuie să fie specifice obiectivelor de patrimoniu cultural și includ, dar nu se limitează la:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;
 • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publică cu privire a intenţia de a implementa proiectul;
 • Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului;
 • Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Perioada de depunere: 18.05.2020, ora 12:00 - 18.09.2020, ora 12:00.

Descarcă ghidul

Pentru mai multe detalii cu privire la liniile de finanțare adresate:

 • IMM-urilor, click aici;
 • ONG-urilor, click aici;
 • Autorităților/Instituțiilor publice, click aici.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POR

Vizualizări: 182