Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul RO-Cultura: 20 proiecte admise în etapa de verificare tehnico-financiară din cadrul apelului Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, a anunțat finalizarea verificării tehnice și financiare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.

În cadrul apelului au fost depuse în EMSC 27 cereri de finanțare în valoare totală de 206.631.387,58 lei (43.430.941 Euro) reprezentând valoarea nerambursabilă solicitată, respectiv 280.166.849,22 lei (58.887.036 Euro) reprezentând valoarea totală eligibilă solicitată.

În urma evaluării administrative și a eligibilității 7 proiecte au fost respinse ca neconforme, iar 20 au fost admise în etapa de verificare tehnico-financiară. Dintre acestea, 17 proiecte au obținut un punctaj egal cu sau mai mare de 70 de puncte, iar 3 proiecte nu au întrunit pragul minim.

Lista proiectelor și a punctajelor obținute este disponibilă aici.

Lista finală a proiectelor finanțate va fi publicată după parcurgerea ultimei etape de evaluare conform prevederilor Ghidului solicitantului, respectiv Comitetul de Selecție care va fi organizat în perioada următoare.

Apelul Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Apelul a fost inițial deschis în perioada 5 iunie-7 octombrie 2019, fiind prelungit până la data de 8 octombrie, 11 noiembrie, respectiv 12 noiembrie 2019, ora 16:00. 

Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 16.000.000 Euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Printre solicitanții eligibili s-au numărat instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.), unitățile administrativ-teritoriale, ONG-urile și IMM-urile.
Apelul de proiecte a intrat sub incidența normelor europene și naționale privind acordarea ajutorului de stat, avizată favorabil de către Consiliul Concurenței.

Sursa: Programul RO-Cultura

Vizualizări: 107