Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
POCU: 63 milioane euro pentru noul apel de proiecte aferent modernizării instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)

POCU: 63 milioane euro pentru noul apel de proiecte aferent modernizării instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)

Ministerul Fondurilor Europene a anunțat astăzi lansarea apelului de proiecte Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Apelul are în vedere întărirea capacității SPO de a oferi servicii adaptate nevoilor pieței muncii, prin consolidarea capacității de analiză și previziune, precum și de furnizare a măsurilor active de o manieră personalizată, precum și a măsurilor de preconcediere.

Solicitanți eligibili:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale / Agenția Națională pentru Ocuparea forței de Muncă, în calitate de SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu parteneri sociali/ furnizori de servicii sociale, alte entități relevante.

Bugetul alocat este de 63.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 55.885.267,27 euro, din care contribuția UE este de 47.502.477,18 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 8.382.790,09 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 7.114.732,73 euro, din care contribuția UE este de 5.691.786,18 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 1.422.946,55 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Ce se finanțează:

 • Sprijin pentru realizarea bazelor de date și a interoperabilității bazelor de date între școli și serviciul public de ocupare pentru monitorizarea tinerilor NEETs;
 • Dezvoltarea/ consolidarea/ integrarea/ operaționalizarea unor baze de date cuprinzând diverse categorii de clienți actuali și potențiali (ex. NEETs, VMG/VMI, grupuri vulnerabile, angajatori etc.);
 • Dezvoltarea/ consolidarea/integrarea de servicii (inclusiv online, de tip call centre și ghișee electronice etc.) pentru diverse categorii de beneficiari;
 • Dezvoltarea serviciilor de susținere a mobilității forței de muncă;
 • Dezvoltarea de instrumente, studii, analize, cercetări etc. privind evoluția pieței muncii la nivel național, regional și local, inclusiv împreună cu partenerii sociali;
 • Acțiuni de colaborare cu angajatori privaţi, parteneri sociali și structuri reprezentative ale acestora, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii de ocupare şi formare profesională, servicii sociale, agenţii pentru muncă temporară etc., pentru a creşte ocuparea forţei de muncă, precum şi oportunităţile profesionale şi legăturile cu piaţa muncii, cu accent pe persoanele cu nivel redus de educație și persoanele aparținând grupurilor vulnerabile;
 • Dezvoltarea activităților SPO dedicate angajatorilor cu scopul de a crește rata ocupării posturilor vacante; oferirea de suport pentru ocuparea posturilor vacante; elaborarea si implementarea unei strategii pentru angajatori;
 • Realizarea parteneriatelor de ocupare cu angajatori;
 • Includerea specifică a parteneriatelor de ocupare cu angajatorii publici sau cu capital de stat;
 • Sprijin pentru planificarea politicilor, management, monitorizare, evaluare și impact, precum și adaptarea proceselor în domeniul pieței muncii;
 • Dezvoltarea și implementarea de modele teritoriale de ocupare a forței de muncă cu angajatorii, autorităţile locale şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, alţi actori relevanţi pe piaţa forţei de muncă în vederea reducerii disparităţilor regionale prin promovarea mobilităţii geografice şi profesionale, servicii flexibile şi individualizate bazate pe cerere;
 • Actualizarea unui catalog integrat de servicii furnizate clienților prin care să se asigure monitorizarea serviciilor finanțate atât prin FSE, cât și din bugetul propriu;
 • Dezvoltarea/ actualizarea modelului de profilare și segmentare al clienților care să ghideze furnizarea serviciilor și a măsurilor oferite de SPO;
 • Asigurarea resurselor umane pentru noi servicii sau imbunătățirea serviciilor existente;
 • Organizarea de evenimente relevante pentru piața muncii;
 • Acțiuni de dezvoltare a resursei umane din structurile serviciului public de ocupare a forței de muncă.

Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 19 martie- 19 mai 2020.

Descarcă ghidul

Sursă date și foto: MFE

Vizualizări: 276