Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Precizari privind oportunitatile de finantare în domeniul culturii în cadrul Mecanismului Financiar SEE

Proiectele în domeniul culturii au diverse oportunităţi de finanţare în cadrul cererii de depunere de aplicaţii pentru Mecanismul Financiar SEE, derulată în perioada 25 martie – 13 iunie a.c. Principalele categorii de oportunităţi sunt exemplificate mai jos:

  • Proiectele care au ca obiectiv principal educaţia / formarea profesională pentru persoanele implicate în realizarea actului de cultură sau în scopul deprinderii de meserii tradiţionale, se pot încadra la Sectorul prioritar nr. 2 ,,Dezvoltarea resurselor umane printre altele prin promovarea educaţiei şi pregătirii profesionale, consolidarea capacităţii administrative sau de furnizare a serviciilor publice ale administraţiei locale sau ale instituţiilor sale, precum şi a proceselor democratice care o sprijină”, Domeniul prioritar ,,Dezvoltarea atractivităţii, accesului la şi a participării la educaţia vocaţională şi pregătirea profesională”.
  • Proiectele care se adresează consolidării capacităţii administrative a instituţiilor publice din domeniul culturii sau a departamentelor de specialitate din cadrul instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale se pot încadra la acelaşi Sector prioritar anterior menţionat, la Domeniul prioritar „Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor publice centrale şi locale, inclusiv în ceea ce priveşte planificarea integrată şi folosirea tehnologiei informaţiei”.
  • Proiectele ce vizează obiective de patrimoniu mondial sau naţional (acele obiective care sunt înscrise pe lista UNESCO sau pe listele naţionale – conform Ordinului MCC nr. 2314/2004) se pot încadra la Sectorul prioritar nr. 4 “Conservarea patrimoniului cultural european, inclusiv transportul public şi regenerarea urbană”, Domeniul prioritar de intervenţie “Conservarea patrimoniului cultural european”.

Activităţile eligibile pe acest domeniu pot viza atât restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural mondial şi naţional (urban sau rural), cât şi alte activităţi conexe legate de conservarea şi valorificarea respectivelor obiective de patrimoniu, cum ar fi:
  • Dotări interioare şi modernizări ale utilităţilor aferente obiectivelor de patrimoniu
  • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil
  • Amenajare zone de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu
  • Reabilitare utilităţi anexe (puncte de informare, reclame şi indicatoare, ş.a.)

În cadrul proiectelor vizând conservarea acestor obiective de patrimoniu, se pot introduce şi o serie de activităţi secundare (exemplu: organizarea unei expoziţii sau a unui spectacol în incinta unui muzeu care se reabilitează), cu condiţia ca acestea să fie direct legate de obiectivul de patrimoniu în cauză şi de conservarea sau valorificarea sa.

Este de menţionat că, pentru acest domeniu de intervenţie, conform Ghidului solicitantului - secţiunea 7.1, pot depune proiecte numai solicitanţii care sunt proprietari / administratori / concesionari ai respectivelor obiective de patrimoniu sau, în cazul parteneriatelor, unul dintre parteneri (nu neapărat liderul) trebuie să fie proprietar / administrator / concesionar al obiectivului de patrimoniu vizat prin proiect.

Nu în ultimul rând, este de menţionat faptul că, pe lângă cererea deschisă de proiecte din perioada 25 martie – 13 iunie a.c., din Mecanismul Financiar SEE se va finanţa şi un Fond pentru ONG-uri cu o valoare de aproximativ 5 milioane Euro, pentru care activităţile de pregătire sunt în desfăşurare, în vederea lansării acestuia în perioada iunie - iulie a.c. Din acest fond se va putea finanţa o paletă largă de proiecte pentru ONG-uri în toate cele 4 sectoare prioritare, inclusiv cel privind conservarea patrimoniului cultural european. De asemenea, prin fondul dedicat ONG-urilor, se vor putea acorda şi granturi cu o valoare mai mică de 250.000 Euro, inclusiv pentru proiectele ce privesc dezvoltarea capacităţii ONG-urilor.

Astfel, în cadrul domeniului cultural, gama de proiecte şi activităţi eligibile este foarte largă, incluzând atât acţiuni de creştere a capacităţii administrative sau de educaţie şi formare profesională în acest domeniu, cât şi acţiuni legate de restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural mondial şi naţional.

Pentru descărcarea Ghidului Solicitantului, precum şi pentru consultarea altor documente care conţin precizări importante privind Mecanismul Financiar SEE, click aici.
Sursa: Ministerul Culturii si Cultelor

Vizualizări: 58