Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

A fost actualizat numărul minim de persoane care pot înființa o întreprindere socială prin proiectele SOLIDAR - „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”

AM POCU a publicat astăzi Corrigendum nr. 4 la ghidul solicitantului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” (SOLIDAR).

Modificarea vizează simplificare prevederii referitoare la numărul minim de persoane pot înființa o întreprindere socială, astfel:

Inițial, Capitolul I Informații despre apelul de proiecte, subcapitolul 1.9 Grup țintă eligibil prevedea: „Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou înființată trebuie să fie formată din minimum 5 persoane, dintre care minimum 2 persoane trebuie să aibă statut de angajat. Restul persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, vountari, beneficiari ai serviciile / produselor furnizate de entitățile de economie socială.”

Conform ordinului, cuprinsul a fost modificat astfel:„Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou înființată va avea minimum 2 persoane cu statut de angajat. Numărul de persoane angajate va respecta prevederile din Capitolul I. Informații despre apelul de proiecte, subcapitolul 1.3 Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite în contextul prezentului ghid al solicitantului - condiții specifice, secțiunea 1.3.1. Acțiuni care vizează înființarea, dezvoltarea și monitorizarea întreprinderilor sociale, pct. II.3. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.”

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 1905