Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: UAT-urile pot beneficia de 46 milioane de euro pentru îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență

AM POR a publicat, joi, 12 martie 2020, printr-un ordin, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - cod apel POR/537/8.

Apelul a fost lansat în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Priorității de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități și Obiectivului Specific 8.2 - „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” aferente Programului Operațional Regional 2014-2020.

Apelul de proiecte va fi de tip necompetitiv, cu termen-limită de depunere de 4 luni și se adresează POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD, Teritoriului ITI Delta Dunării.

Solicitanții eligibili:

  • Unităţile administrativ-teritoriale
  • Parteneriate între:
    • Unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera pp) și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare
    • Orice alte autorități/instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului definite conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litere w) și k);
    • unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie ;

În cazul parteneriatului, lider-ul de parteneriat va fi unitatea administrativ teritorială.

Alocarea financiară: 46.642.857 euro

Finanțare acordată: 

  • Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro
  • Valoare maximă eligibilă: Nu se va depăşi valoarea unui proiect „major” aşa cum este el definit in legislatia comunitară (Art 100 din Regulamentul CE 1303/2013), calculată la cursul infoeruro din luna depunerii.

Proiectul, precum și activităţile proiectului se încadrează în obiectivele specifice corespunzătoare priorității de investiții 8.1 a POR.

Descarcă ghidul

Perioada de depunere: 02.04.2020, orele 12.00 -  02.08.2020, orele 12.00. 

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MLPDA

Vizualizări: 496