Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Condițiile de acordare a finanțărilor pentru tinerii fermieri și procesarea produselor agricole în 2020 - în consultare publică!

Marți, 03 martie 2020, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în consultare publică două ghiduri aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală:

 • Submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul  produselor agricole”;
 • Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Ghid PNDR 4.2

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, precum și întreprinderi mari) cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși 300.000 euro/proiect.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi /sau necorporale , conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Cheltuieli aferente investițiilor corporale
  • Pentru înființarea unităților de sacrificare (abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare), și procesare carne este eligibilă construirea și dotarea spațiilor adecvate în vederea desfășurării activităților pentru etapa de abatorizare sau întregul flux tehnologic ( recepție (inclusiv cazare animale, dacă este cazul)-abatorizare - depozitare (materie primă /produse) –– procesare - comercializare);
  • Achiziţionarea, inclusiv în leasing  de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
  • Cheltuieli generate de  îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
  • Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
 • Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
  • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
  • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
  • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
  • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de  30.000 euro

Descarcă ghidul

Ghid PNDR 6.1

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Tânărul fermier care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:

 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată. Transferul exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă şi/ sau concesionare. Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO produce în principal produse agricole vegetale şi/sau animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. În dimensiunea economică a exploataţiei agricole, culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO, atât în anul 0 (conform definiției din prezentul Ghid al solicitantului) cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată (pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).

Descarcă ghidul

Perioada aferentă consultării publice este de 10 zile de la data publicării pe site, respectiv 03.03.2020.

Propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare@afir.info.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AFIR

Vizualizări: 4017