Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: Ghidul pentru elaborarea planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar a fost lansat în consultare publică!

AM POIM a lansat ieri în consultare publică ghidul solicitantului aferent acțiunii de elaborare a planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare.

Ce se finanțează

  • Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare).

Cine poate depune proiecte:

  • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate/ instituţia care administrează/ structura care este responsabilă pentru administrarea/ asigurarea managementului ariei protejate/ ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii/ institute de cercetare/ universităţi/ muzee care au în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii precum și autorităţi ale administraţiei publice centrale/ locale/ alte structuri în coordonarea/ subordonarea autorităţilor centrale/ locale.

Propunerile și sugestiile pot fi trimise până la data de 13 martie adresa de e-mail: secretariat.dgpim@fonduri-ue.ro sau la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București.

Descarcă ghidul

Sursa: MFE

Vizualizări: 119