Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PNDR: Apelurile aferente sprijinului pentru reducerea efectelor dezastrelor naturale, respectiv refacerea terenurilor agricole au fost relansate în consultare publică!

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat ieri, 10 februarie 2020, lansarea în consultare publică a trei apeluri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală:

 • Apelul aferent Submăsurii 5.1 - Sprijin pentru investiţii în acţiuni preventive menite să reducă consecinţele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale, Beneficiari publici 
 • Apelul aferent Submăsurii 5.1 - Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale, Beneficiari privați
 • Apelul aferent Submăsurii 5.2 - Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale

Ghidul sM 5.1 - beneficiari publici

Beneficiari

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat sunt instituţiile publice cu atribuţii în prevenirea şi limitarea răspândirii pestei porcine africane (PPA). 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Entități publice cu atribuții în domeniu sanitar-veterinar;
 • Autorități publice care au în administrare punctele de trecere a frontierei ;
 • Autorități publice care au în administrare drumurile publice și administratori/gestionari publici ai fondurilor cinegetice.

Intensitatea sprijinului

Pentru rata maximă a sprijinului public nerambursabil de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, nu se vor depăşi sumele de:

 • 30.000 euro/proiect pentru investiţii în instalații de dezinfectare şi dezinsecţie;
 • 100.000 euro/proiect pentru investiţii în cresterea capacităţii operaţionale a laboratoarelor, prin dotarea acestora şi achiziţia de mijloace de transport a probelor;
 • 20.000 euro/proiect pentru achiziţii de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor sălbatice ucise

Descarcă ghidul

Ghidul sM 5.1 - beneficiari privați

Beneficiari

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat sunt:

 • fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Intensitatea sprijinului

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de:

 • 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fermierii individuali;
 • 100% cheltuieli eligibile pentru grupuri de fermieri ( Societăți, Cooperative, Grupuri de producători)
  • Și nu va depăși 250.000 euro/proiect pentru investiții în instalații, echipamente pentru asigurarea biosecurității și infrastructură sanitară  (de ex.: construcția și dotarea filtrului cu grup sanitar și dușuri, vestiare, etc.) în cadrul fermelor. 

Descarcă ghidul

Ghidul sM 5.2 

Beneficiari

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 5.2 sunt:

 • fermierii (cu excepția persoanelor fizice neautorizate);
 • cooperativele agricole, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Intensitatea sprijinului

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% și nu va depăși o valoare de 200.000 euro/proiect.

Descarcă ghidul

Perioada aferentă consultării publice este de 10 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 10 februarie 2020.

Propunerile și sugestiile pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare@ afir.info.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 606