Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

În urma acordului privind Brexit, toate proiectele și programele UE din actualul cadru financiar multianual (2014-2020) vor fi finanțate astfel cum este prevăzut

Ca urmare a concretizării Brexitului în data de 31 ianuarie 2020, reprezentanța Comisiei Europene în România a emis un set de întrebări și răspunsuri cu privire la cum va arata noul context al UE #27.

Printre întrebările la care oficialii europeni au oferit răspunsuri sunt:

  1. Cât va plăti Regatul Unit?

Negocierile au avut drept obiectiv decontarea tuturor obligațiilor care vor exista la data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Prin urmare, acordul nu se referă la valoarea obligației financiare a Regatului Unit, ci la metodologia de calculare a acesteia.

Ambele părți au convenit asupra unei metodologii obiective care să permită onorarea tuturor angajamentelor comune față de bugetul Uniunii (2014-2020), inclusiv angajamentele restante la sfârșitul anului 2020 („reste à liquider”) și obligațiile care nu sunt compensate de active.

Regatul Unit va continua, de asemenea, să garanteze împrumuturile contractate de Uniune înainte de retragere și va primi înapoi cota care îi revine din orice garanții neutilizate și din orice recuperări ulterioare rezultate din activarea garanțiilor pentru astfel de împrumuturi.

În plus, Regatul Unit a acceptat să își onoreze toate obligațiile care îi revin cu privire la angajamentele restante ale fondurilor fiduciare ale UE și ale Instrumentului pentru refugiații din Turcia. Regatul Unit va rămâne parte la Fondul european de dezvoltare și va continua să contribuie la plățile necesare pentru onorarea tuturor angajamentelor aferente celui de al 11-lea FED în  curs, precum și fondurilor anterioare. 

Capitalul subscris și vărsat de Regatul Unit la Banca Centrală Europeană va fi rambursat Băncii Angliei, iar Regatul Unit va înceta să fie membru al BCE. În ceea ce privește Banca Europeană de Investiții, capitalul subscris și vărsat de Regatul Unit va fi rambursat în douăsprezece tranșe anuale, dar va fi înlocuit cu o garanție nevărsată (suplimentară). Regatul Unit va menține o garanție a stocului de operațiuni nelichidate ale BEI de la data retragerii până la încheierea amortizării acestora.

Regatul Unit va menține, de asemenea, privilegiile și imunitățile BEI (protocoalele 5 și 7 la tratat) pentru stocul de operațiuni existente la data retragerii. 

  1. Care sunt implicațiile pentru programele și proiectele UE?

Toate proiectele și programele UE din actualul cadru financiar multianual (2014-2020) vor fi finanțate astfel cum este prevăzut. Acest lucru oferă certitudine tuturor beneficiarilor programelor UE, inclusiv beneficiarilor din Regatul Unit, care vor beneficia în continuare de programele UE până la încheierea acestora, dar nu și de instrumentele financiare aprobate după retragere. 

  1. Cum se calculează cota Regatului Unit?

Regatul Unit va contribui la bugetul pentru 2019 și 2020, iar cota sa va fi un procent calculat ca și când ar fi în continuare stat membru. Pentru obligațiile post-2020, cota va fi stabilită ca raport între resursele proprii furnizate de Regatul Unit în perioada 2014-2020 și resursele proprii furnizate de toate statele membre (inclusiv de Regatul Unit) în aceeași perioadă. Acest lucru înseamnă că în cota Regatului Unit este inclusă corecția în favoarea Regatului Unit. 

Întreaga listă de întrebări și răspunsuri poate fi consultată aici.

Sursa: Reprezentanța Comsiei Europene în România

Vizualizări: 167