Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Au fost aprobate obiectivele de politică șI cele specifice, finanțate prin viitorul Program de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2021-2027

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a anunțat ieri, 28 ianuarie 2020, faptul că săptămâna trecută, la Vârșeț, în Serbia, a avut loc cea de-a doua întâlnire a Grupului comun pentru programare. Conform acestuia, au fost aprobate obiectivele de politică și cele specifice care vor primi finanțare prin Programul de cooperare transfrontalieră la granița româno-sârbă în perioada 2021-2027.

Conform comunicatului oficial, vor fi finanțate următoarele obiective de politică:

 • O Europă mai ecologică, cu emisii de dioxid de carbon reduse, prin promovarea tranziției la energia ecologică, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor, prin obiectivele specifice:
  • îmbunătățirea biodiversității, a infrastructurii ecologice în mediul urban și reducerea poluării;
  • promovarea energiei regenerabile;
  • promovarea măsurilor de eficiență energetică;
  • promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și rezistența la dezastre;
 • O Europă mai socială care implementează Pilonul European al Drepturilor Sociale, prin obiectivele specifice:
  • îmbunătățirea accesului și a calității educației, formării profesionale/instruirii și învățării pe tot parcursul vieții peste granițe, în vederea creșterii nivelului de pregătire și a competențelor educaționale, astfel încât acestea să fie recunoscute peste granițe;
  • îmbunătățirea accesului la servicii incluzive și de calitate în educație, formare profesională/ instruire și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;
  • asigurarea accesului egal la asistența medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv a asistenței primare;
  • îmbunătățirea accesibilității, eficacității și a durabilității sistemelor de asistență medicală și a serviciilor de îngrijire pe termen lung, peste granițe;
 • O Europă mai aproape de cetățeni prin încurajarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și costiere, precum și a inițiativelor locale, prin obiectivele specifice;
  • favorizarea dezvoltării locale integrate din punct de vedere social, economic și al protecției mediului, al patrimoniului cultural și securității, inclusiv pentru zonele rurale și costiere, prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității;
  • favorizarea dezvoltării integrate din punct de vedere social, economic și al protecției mediului, al patrimoniului cultural și securității în zonele urbane;
 • O Europă mai sigură - obiectiv specific Interreg prin:
  • acțiuni în domeniul managementului frontierelor, precum și managementul mobilității și migrației, inclusiv protecția migranților.

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială europeană, având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între regiunile Uniunii Europene, precum și pentru cooperarea cu statele terțe, potrivit ministerului.

Instituțiile interesate sunt invitate în continuare să transmită ideile de proiecte majore de infrastructură și cele de importanță strategică până pe 1 martie 2020. Proiectele de importanță strategică, care vor fi incluse în Program, vor fi selectare spre finanțare de către grupul comun pentru programare.

Sursa: MLPDA

Vizualizări: 104