Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

MFE: Proiect de act normativ pentru îmbunătățirea și eficientizarea mecanismul de prevenire și gestionare a neregulilor în materie de achiziții/concesiuni cu fonduri europene, lansat în consultare publică

Ministerul Fondurilor Europene a publicat un Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Motivul proiectului de act normativ

Comisia Europeană a emis Decizia CE nr. C(2019) 3452 de aprobare a Ghidului pentru determinarea corecțiilor financiare aplicate de Comisia Europeană pentru cheltuielile finanțate de Uniunea Europeană prin management partajat, pentru neconformitate cu regulile de achiziție/concesiune, deoarece s-au modificat directivele europene în materie, respectiv au fost aprobate de către Parlamentul European și Consiliu.

Scopul ghidului aprobat este asigurarea un cadru unitar și coerent de reglementare pentru nivelul corecțiilor aplicate abaterilor de la legislația achizițiilor/concesiunilor pentru proiectele finanțate din fondurile europene pentru agricultură și resurse naturale, coeziune, energie și transport.

Ce prevede proiectul de act normativ

 Au fost introduse, în Anexa nr.2, noile abateri de la aplicarea prevederilor privind procesele de achiziție/concesiune derulate de beneficiarii de fonduri europene.

Conform notei de fundamentare, în acest fel este eliminat riscul aplicării unor niveluri de corecție diferită de către CE, potrivit noii decizii, respectiv de statul membru, potrivit cadrului normativ aplicabil, fapt ce ar genera consecințe asupra bugetului de stat în sensul suportării de la acesta a sumelor reprezentând aceste diferențe.

În sinteză, prezentul act normativ stabilește, în sistem unitar, ratele aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,  cu accent pe analiza efectelor unei abateri asupra procedurii de achiziție și cu aplicarea corespunzătoare a principiului proporționalității.

Abaterile de formă care nu au impact financiar nu vor fi subiect de corecții financiare.

Cele mai importante modificări vizează:

  • reformularea unor tipuri de nereguli pentru a introduce informații suplimentare de clarificare (ex: nepublicarea unui anunț de participare/de concesionare sau atribuirea directă nejustificată (de ex. aplicarea nejustificată a procedurii de negociere fără publicare prealabilă );
  • noi tipuri de nereguli  ex: absența unei justificări pentru nedivizarea contractului pe loturi, limitarea nejustificată a sub-contractării etc.);
  • modificare de terminologie (preluarea noilor denumiri de proceduri de achiziții/noilor proceduri)
  • procente mai mici pentru neregulile care au un efect redus asupra concurenței din cadrul procedurii de achiziție.

Perioada de consultare publică este: 17 - 27 ianuarie 2020.

Sursa: MFE

Vizualizări: 493