Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Oportunități de finanțare active pentru IMM-uri și ONG-uri!

La fonduri-structurale.ro am început anul cu o trecere în revistă a principalelor oportunități de finanțare active pentru IMMuri și ONG-uri. V-am prezentat:

Mai jos vă prezentăm pe scurt apelurile care sunt detaliate în prezent în secțiunea noastră „Alte finanțări”:

ONG
Denumire Activități finanțate Cui i se adresează Finanțare acordată & Termen limită de depunere

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor

 • Furnizarea de servicii integrate (obținerea documentelor de identitate, servicii educaționale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit);
 • Furnizarea de informații persoanelor de etnie roma, în special femeilor și tinerelor rome, cu privire la modalități de afirmare a drepturilor acestora, modalități de accesare a serviciilor publice;
 • Dezvoltarea capacităților individuale ale persoanelor de etnie roma;
 • Activități de creștere a responsabilității și a capacității autorităților și instituțiilor publice de a fi mai incluzive;
 • Activități care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului și a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie roma;
 • Campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară, care să promoveze respectarea drepturilor romilor, lupta împotriva antigipsismului, stereotipurilor și hărțuirii;
 • Schimburi de bune practici în domeniul proiectului cu entități din Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
 • ONG-urilor,
 • entităților publice și
 • asociațiilor aferente autorităților locale

Finanțare:

 • Între 300.000 și 1.000.000 euro

Termen limită:

 • 30 ianuarie 2020
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Kaufland - Programul În stare de bine, apelul pentru granturi mici, ediția 2020
 • acces egal și implicarea grupurilor vulnerabile în activități culturale/ creație culturală, activități de educație fizică și sport, evenimente sportive;
 • informarea în special a grupurilor vulnerabile privind drepturile acestora și mecanisme prin care acestea pot fi cerute și aplicate;
 • acces și șanse egale la un stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educație pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenței a consumului de substanțe;
 • promovarea modelelor (feminine sau provenite din grupuri vulnerabile) în societatea românească din domenii precum cultură, sport sau viață sănătoasă;

Lista nu este exhaustivă.

Organizațiilor neguvernamentale din România:

 • asociațiilor
 • fundațiilor sau 
 • federațiilor

Finanțare:

 • 25.000 lei şi 50.000 lei

Perioada de depunere:

 • 06 Februarie 2020, ora 09:00 - 07 februarie 2020, ora 16:00​

Fundația Vodafone România - „Fondul pentru Fapte Bune”, ediția 2020

Pot aplica în cadrul acestei runde de finanţare proiecte care:

 • vor asigura servicii de asistenţă socială pentru persoanele vulnerabile,
 • vor asigura accesibilizare pentru persoane cu dizabilităţi,
 • contribuie la creșterea calităţii vieții vârstnicilor,
 • previn abandonul familial și/sau violența domestică, 
 • folosesc tehnologia în domeniul serviciilor sociale .

Enumerarea acestor exemple de proiecte este strict exemplificativă și nu restrictivă.

Organizaţiilor neguvernamentale non-profit:

 • Asociaţiilor
 • Fundaţiilor 
 • Federaţiilor

Finanțare:

 • Maximum 190.000 lei/proiect

Termen limită:

 • 13 februarie 2020, ora 16:00

Competiția FAMAE 2019-2020 - FOOD FOR GOOD

În cadrul apelului de proiecte trebuie dezvoltată o soluție inovatoare și concretă, de tipul de la „câmp la furculiță” (from field to fork), pentru a furniza mâncare corectă, durabilă și sănătoasă, pentru toată lumea, oriunde, pentru oricare dintre domeniile eligibile:

Producție:

 • Sol / Biodiversitate
 • Vegetal
 • Stocul viu
 • Viitorul proteinelor
 • Agricultură durabilă
 • Agricultura urbană
 • Control de calitate

Transformare și logistică:

 • Lanț de aprovizionare
 • Comerț cu amănuntul / comerț cu ridicata
 • Prelucrare alimentară

Consum:

 • Foame și malnutriție
 • Ambalare (Packaging)
 • Supra consum
 • Mancare irosită
 • Alimentație
 • Circuite scurte de alimentare
 • Conștientizarea consumatorilor (Awareness)

Apelul este deschis tuturor, în special:

 • comunității din domeniul educației (studenți, profesori, cercetători etc),
 • lumii afacerilor (start-up-uri, întreprinderi mici și mijlocii etc),
 • organizațiilor filantropice (antreprenori sociali, ONG-uri) și
 • organismelor publice.

Finanțare:

 • Minimum 15.000 euro/categorie

În cazul unui proiect excepțional, poate fi acordată întreaga sumă alocată de 2 milioane de euro.

Termen limită:

 • 14 februarie 2020, ora 17:00 

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat dezvoltării locale

 • Înființarea, dezvoltarea sau extinderea/ diversificarea/ modernizarea serviciilor de suport existente destinate persoanelor din grupuri vulnerabile bazate pe nevoile specifice ale acestora;
 • Dezvoltarea unor noi modele de intervenție și bune practici în lucrul cu grupurile vulnerabile prin utilizarea unor metode participative de implicare a beneficiarilor acestora și a personalului din administrația publică locală/ județeană/ regională și din cadrul furnizorilor servicii (publici sau privați);
 • Replicarea/ transferul unor modele de bune practici în lucrul cu grupurile vulnerabile. 
 • ONG-urilor
 • Entităților publice
 • Asociațiile ale autorităților locale

Finanțare:

 • Între 500.000 și 2.500.000 euro

Termen limită:

 • 25 februarie 2019, ora 16:00

Innovation Norway - Apel de Proiecte nr. 2 în cadrul Programului „Dialog social - muncă decentă"

Îmbunătățirea dialogului social și cooperării:

 • sprijin pentru consolidarea dialogului tripartit și a consultărilor la nivel național, regional sau local;
 • sprijin pentru consolidarea dialogului bipartit și a consultărilor la nivel național, regional sau local;
 • dezvoltarea structurilor și practicilor pentru dialogul social pe teme de muncă decentă (de exemplu, condiții de muncă, securitate și sănătate în muncă, infracțiuni legate de muncă și acces la angajare).

Îmbunătățirea implementării agendei privind munca decentă (condiții de muncă corecte și decente):

 • sprijinirea campaniilor de sensibilizare privind subiectele de muncă decentă (de exemplu, echilibrul între viața profesională și cea privată, egalitatea de gen și nediscriminarea);
 • sprijinirea proiectelor de îmbunătățire a aplicării legislației naționale referitoare la munca decentă;
 • training pentru sprijinirea formării în domeniul muncii decente.

Facilitarea accesului la locuri de muncă:

 • dezvoltarea măsurilor privind politica activă a pieței muncii, cu implicarea partenerilor sociali;
 • activitățile de facilitare a accesului la locuri de muncă (de exemplu, campanii de sensibilizare, formarea personalului profesional, grupurile de lucru pentru măsurile PAPM).

Solicitanți sau parteneri în proiect:

 • Partenerii sociali (organizațiile patronale și sindicatele);
 • Autoritățile și instituțiile publice care au roluri statutare legate de munca decentă sau de cooperarea tripartită;
 • Organizațiile autorităților publice care au în cadrul mandatului lor promovarea muncii decente și/sau dialogul tripartit.

Pe lângă aceștia, pot aplica în calitate de parteneri, următoarele entități constituite ca persoane juridice în România sau în Norvegia:  

 • Asociațiile de afaceri și organizațiile care reprezintă agenda privind munca decentă;
 • Companii care sunt implicate în punerea în aplicare a agendei privind munca decentă;
 • ONG-urile care sunt implicate în punerea în aplicare a agendei privind muncă decentă;
 • Instituții de învățământ și cercetare care pot oferi formare în domeniul dialogului social și/sau al aspectelor legate de munca decentă.

Finanțare:

 • Între 50.000 euro și 400.000 euro

Termen limită:

 • 04 martie 2020, ora 13:00

 

RO-Energy – Apel pentru îmbunătățirea eficienței energetice

Toate cele trei apeluri - apelul 4(a), apelul 4(b) și Schema de granturi mici sprijină proiectele care contribuie direct la reducerea gazelor cu efect de seră. Proiectele trebuie să urmărească:

 • Eficiența energetică în clădiri (deținute de entități neeconomice)
 • Eficiența energetică în industrie
 • Eficiența energetică în infrastructură
 • Eficiența energetică a produselor
 • Eficiența energetică în sectorul transporturilor
 • Instituțiilor publice,
 • IMM-urilor,
 • ONG-urilor

Finanțare:

 • Pentru Apelul 4: Între 200.000 euro și  2.000.000 euro

 • Pentru Schema de granturi mici - Între 50.000 euro și 200.000 euro

Termen limită:

 • 31 martie 2020, ora 14:00

 

IMM
Denumire Activități finanțate Cui i se adresează Finanțare acordată & Termen limită de depunere
Competiția FAMAE 2019-2020 - FOOD FOR GOOD

În cadrul apelului de proiecte trebuie dezvoltată o soluție inovatoare și concretă, de tipul de la „câmp la furculiță” (from field to fork), pentru a furniza mâncare corectă, durabilă și sănătoasă, pentru toată lumea, oriunde, pentru oricare dintre domeniile eligibile:

Producție:

 • Sol / Biodiversitate
 • Vegetal
 • Stocul viu
 • Viitorul proteinelor
 • Agricultură durabilă
 • Agricultura urbană
 • Control de calitate

Transformare și logistică:

 • Lanț de aprovizionare
 • Comerț cu amănuntul / comerț cu ridicata
 • Prelucrare alimentară

Consum:

 • Foame și malnutriție
 • Ambalare (Packaging)
 • Supra consum
 • Mancare irosită
 • Alimentație
 • Circuite scurte de alimentare
 • Conștientizarea consumatorilor (Awareness)

Apelul este deschis tuturor, în special:

 • comunității din domeniul educației (studenți, profesori, cercetători etc),
 • lumii afacerilor (start-up-uri, întreprinderi mici și mijlocii etc),
 • organizațiilor filantropice (antreprenori sociali, ONG-uri) și
 • organismelor publice.

Finanțare:

 • Minimum 15.000 euro/categorie

În cazul unui proiect excepțional, poate fi acordată întreaga sumă alocată de 2 milioane de euro.

Termen limită:

 • 14 februarie 2020, ora 17:00 
 Blockpool - Apel de proiecte adresat IMM-urilor și start-upurilor pentru implementarea tehnologiilor de tip Blockchain și Distributed Ledger

Blockpool intenționează să stimuleze adoptarea BDLT(Blockchain and Distributed Ledger Technologies) bazată pe cerere, proiectele urmând să se concentreze asupra activităților care facilitează testarea apropiată de piață și comercializarea de noi aplicații/idei și soluții bazate pe BDLT.

Prin urmare, suma forfetară alocată solicitanților de IMM-uri selectate trebuie utilizată pentru a desfășura activități care susțin strategia de a aduce pe piață o aplicație sau un serviciu bazat pe BDLT. Aceste activități pot fi realizate fie de către IMM, fie prin implicarea furnizorilor de servicii externe - cooperarea transfrontalieră este foarte încurajată.

Finanțarea poate fi utilizată pentru proiecte de dezvoltare și testare inovatoare, bazate pe un plan de afaceri realist privind modul în care IMM-ul va aduce produsul / serviciul / modelul de afaceri pe piață.

 • IMM-urilor și startup-urilor europene care sunt active în sectoarele industriei și se află într-unul din statele membre UE

Finanțare:

 • Lump sum de 30.000 euro pentru 25 proiecte alese

Termen limită:

 • 26 februarie 2020, ora 17:00 CET​

DIH² - Apel de proiecte adresat IMM-urilor/Mid-Cap-urilor și furnizorilor de tehnologie

- Etapa II - 

Solicitanții trebuie să abordeze minim o provocare de agilitate pe care doresc să o rezolve / să se concentreze:

 • Provocarea nr. 1: Creșterea siguranței locurilor de muncă robotizate;
 • Provocarea nr. 2: Dezvoltarea unei interfețe centrate pe om pentru a facilita controlul roboților de către lucrători neinstruiți, utilizând o comunicare standard de la om la om (vorbire, atingere, mimică etc.);
 • Provocarea nr. 3: Reducerea probabilității de apariție a unor evenimente periculoase pentru robotica cooperativă
 • Provocarea nr. 4: Creșterea fiabilității dronei în mediul de fabricație;
 • Provocarea nr. 5: Dezvoltarea de gemeni digitali(digital twins) pentru a antrena algoritmi de siguranță cu scopul de a automatiza operațiuni defectuoase, comportamente necorespunzătoare și detectarea potențială a coliziunilor;
 • Provocarea nr. 6: Dezvoltarea aplicațiilor de monitorizare a producției în timp real, capabile să gestioneze portofoliul de senzori eterogeni;
 • Provocarea nr. 7: Includerea mai multor strategii de securitate în cadrul organizațiilor pentru atenuarea riscurilor de securitate cibernetică;
 • Provocarea nr. 8: Posibilitatea de a răspunde rapid la nevoile clienților și la schimbările pieței, controlând în același timp costurile și calitatea;
 • IMM-urilor / Companiilor de tip Mid-Cap
 • Furnizorilor de tehnologie

Finanțare:

Sprijinul financiar va fi distribuit după cum urmează:

 • 3.500 euro fonduri europene per consorțiu care participă la ziua juriului (Jury day) - sumă forfetară (lump-sum);
 • 200.000 de euro fonduri pentru consorțiul TTE selectat - sumă forfetară;
 • 6.000 euro Servicii EU –IP & ELS –per consorțiu –sub formă de voucher;
 • 38.500 euro per cursortiu - Etapa ROSE-AP (Robotic-based Open Standard Enablers). Etapa începe dupa TTE și are o durată de 2 luni.

Termen limită:

 • Etapa II: 27 februarie 2020, 13:00 CET

RO-Energy – Apel pentru îmbunătățirea eficienței energetice

Toate cele trei apeluri - apelul 4(a), apelul 4(b) și Schema de granturi mici sprijină proiectele care contribuie direct la reducerea gazelor cu efect de seră. Proiectele trebuie să urmărească:

 • Eficiența energetică în clădiri (deținute de entități neeconomice)
 • Eficiența energetică în industrie
 • Eficiența energetică în infrastructură
 • Eficiența energetică a produselor
 • Eficiența energetică în sectorul transporturilor
 • Instituțiilor publice,
 • IMM-urilor,
 • ONG-urilor

Finanțare:

 • Pentru Apelul 4: Între 200.000 euro și  2.000.000 euro

 • Pentru Schema de granturi mici - Între 50.000 euro și 200.000 euro

Termen limită:

 • 31 martie 2020, ora 14:00

Programul Orizont 2020: Instrumentul pentru IMM-uri - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Faza a II-a

Grantul pentru Faza a II-a are în vedere proiecte de inovare susținute de un plan solid și strategic (elaborat și finanțat parțial prin Faza I a Instrumentului pentru IMM-uri; dacă ideea de afacere demonstrează suficientă maturitate și fezabilitate se poate aplica direct în Faza a II-a). Activitățile finanțate pot fi:

 • prototiparea;
 • miniaturizarea;
 • scalarea;
 • proiectarea;
 • verificarea performanțelor;
 • testarea;
 • demonstrarea;
 • dezvoltarea liniilor pilot;
 • validarea pentru replicarea pieței, inclusiv alte activități menite să aducă inovarea în pregătirea și maturitatea investițiilor pentru absorbția pieței.

Faza a III-a – Accelerarea în afaceri

În vederea facilitării exploatării comerciale a activităților de inovare rezultate din faza I sau faza a II-a, Instrumentul pentru IMM-uri propune servicii de accelerare a afacerii. Printre acestea se numără sprijinul pentru dezvoltarea în continuare a capacității de investiții, sprijin pentru colaborarea cu investitorii și clienții privați prin activități de brokeraj și evenimente (inclusiv târguri), asistență în ceea ce privește riscul de finanțare și o serie de alte activități și servicii de sprijinire a inovării oferite prin Rețeaua Enterprise Europe.

 • IMM-uri profitabile,
 • Companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020.

 

Companiile mari sau furnizorii de cercetare pot fi implicați ca părți terțe. 

Apelul este deschis continuu până în anul 2020, cu 4 întreruperi (cut-off)/an/fază dedicate evaluării:

Cut-off 2020 faza II:

 • 18 Martie 
 • 19 Mai 
 • 07 Octombrie 

Pentru toate datele, se va aplica ora 17:00 CET

Lista este în curs de actualizare.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 2917