Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Ordin privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților

AM POCU a publicat astăzi Ordinul nr. 2590/23.12.2019, privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competivitate/ domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020”.

Ordinul prevede:

  • La capitolul VII „Modalitatea de acordare a ajutorului de stat”, articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
    • „Art. 10 - Valoarea maximă a ajutorului pentru un proiect de formare este de 250.000 euro - echivalentul în lei la cursul infoeuro din luna intrării în vigoare a schemei. Valoarea maximă a ajutorului de stat ce poate fi acordat unui beenficiar în cadrul schemei este de 1.000.000 euro/proiecte de formare solicitate pentru finanțare în cadrul unui apel sau al unor apeluri succesive în cadrul Programului Operațional Capital Uman dedicate întreprinderilor mari, lansate în cadrul obiectivului specific 3.8.”
  • La capitolul IX „Definiții” articolul 14, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
    • „f) întreprindere mare - reprezintă orice entitate juridică implicată într-o activitate economică, constitutită conform Legii societatăților ne. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. O întreprindere mare, societate constituită conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii - IMM-urilor - așa cum sunt definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și anume: Întreprinderile mici și mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) au un număr mediu de salariați mai mic de 250; b) se realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.”

Sursa: MFE

Vizualizări: 105