Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul RO-Cultura: A fost finalizată evaluarea administrativă a proiectelor din cadrul apelului „Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, a anunțat ieri finalizarea verificării administrative și a eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului ce vizează restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.

Apelul a fost inițial deschis în perioada 5 iunie – 7 octombrie 2019, fiind prelungit până la data de 8 octombrie, 11 noiembrie, respectiv 12 noiembrie 2019, ora 16:00. 

Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 16.000.000 Euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Printre solicitanții eligibili s-au numărat instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.), unitățile administrativ-teritoriale, ONG-urile și IMM-urile.
Apelul de proiecte a intrat sub incidența normelor europene și naționale privind acordarea ajutorului de stat, avizată favorabil de către Consiliul Concurenței.

Proiecte depuse & evaluare

În cadrul apelului au fost depuse în EMSC 27 cereri de finanțare în valoare totală de 206.631.387,58 lei (43.430.941 Euro) reprezentând valoarea nerambursabilă solicitată, respectiv 280.166.849,22 lei (58.887.036 Euro) reprezentând valoarea totală eligibilă solicitată.

În urma evaluării administrative și a eligibilității 20 de proiecte sunt admise în etapa de verificare tehnico-financiară, iar 7 sunt respinse ca neconforme.

Lista finală a proiectelor aprobate va fi publicată după parcurgerea tuturor etapelor de evaluare conform prevederilor Ghidului solicitantului, cap. 11, respectiv: verificarea conformității administrative și a eligibilității, evaluarea tehnică și financiară, procedura de selecție de către Comitetul de Selecție.

Sursa: Programul RO-Cultura

Vizualizări: 152