Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POAT: A fost aprobat raportul inițial de evaluare a Programului

Ministerul Fondurilor Europene prin Direcția Programare și Coordonare Sistem a organizat reuniunea Comitetului de Coordonare a Evaluării Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (CCE POAT).

Conform comunicatului, scopul acestei reuniuni a fost analizarea metodologiei de evaluare aferentă fiecărei teme de evaluare a Programului și aprobarea Raportului inițial de evaluare a POAT.

Temele de evaluare au fost stabilite în Planul aprobat de membrii Comitetului de Monitorizare POAT în iunie 2015 și sunt corelate cu obiectivele specifice și acțiunile Programului:

  • Contribuția POAT la întărirea capacității beneficiarilor Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI)/POAT, POIM și POC;
  • Contribuția POAT la diseminarea informațiilor privind FESI/POAT, POIM și POC;
  • Contribuția POAT la coordonarea și controlul FESI;
  • Contribuția POAT la gestionarea POAT, POIM și POC;
  • Contribuția POAT la funcționalitatea și eficiența/eficacitatea sistemului informatic;
  • Contribuția POAT la eficiența și eficacitatea resurselor umane din sistemul FESI.

Obiectivele principale ale acestei evaluări:

  • punerea la dispoziția factorilor de decizie a constatărilor și recomandărilor privind POAT, în vederea optimizării strategiei Programului și a sistemului de implementare a FESI;
  • consolidarea rapoartelor anuale și de progres care vor fi transmise Comisiei Europene, prin furnizarea de informații cheie despre implementarea Programului;
  • întărirea capacității de evaluare în cadrul sistemului Fondurilor Europene Structurale și de Investiții;
  • creșterea nivelului de informare a Comisiei Europene și a publicului larg cu privire la efectele intervențiilor finanțate din POAT.

Conform comunicatului oficial, dezbaterile reuniunii s-au finalizat cu aprobarea, în unanimitate, a raportului inițial de evaluare.

Sursa: MFE

Vizualizări: 62