Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: Sfârșitul lunii decembrie anunță deschiderea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul dedicat IMM-urilor, prioritatea de investiții 2.2.

La sfârșitul lunii septembrie, a fost relansat apelul de proiecte nr. POR/694 (2.2 – IMM / Relansare 2019) aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Relansarea PI 2.2. are ca scop utilizarea alocării financiare rămase disponibile, în cadrul PI 2.2, după primul apel de proiecte.

Pot solicita finanțare societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare includ:

  • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online;
  • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.

Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 24.12.2019 – 24.03.2020.

Pentru mai multe detalii despre apel, click aici.

Descarcă ghidul

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

www.fonduri-structurale.ro are experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, dobândită de-a lungul timpului în cadrul a numeroase proiecte de succes, coordonate atât din poziția de beneficiar, cât și din cea de consultant. Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul prezentei oportunități de finanțare vă rugăm să ne scrieți la structuralcg@fonduri-structurale.ro.

Vizualizări: 2332