Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POIM: Au fost semnate trei contracte pentru ce vizează conservarea biodiversității

Conform Ministerului Fondurilor Europene, reprezentanții Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) au semnat contractele de finanțare aferente proiectelor:

 • „Management şi conservarea biodiversităţii în aria naturală protejată ROSCI 0325 Munţii Metaliferi”;
 • „Elaborarea instrumentelor pentru managementul adaptativ al capitalului natural din ariile protejate Parcul Natural Apuseni, ROSCI0002 Apuseni, ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa și ROSCI0016 Buteasa”;
 • „Managementul conservativ şi durabil al biodiversităţii siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA014 Cursul Mijlociu al Someşului şi ROSCI0435 Someşul între Rona şi Ţicău şi ariilor protejate care se suprapun cu acestea”.
 1. „Management şi conservarea biodiversităţii în aria naturală protejată ROSCI 0325 Munţii Metaliferi”

Cu o valoare de 8,49 milioane lei, proiectul va contribui la conservarea biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminarea siturilor poluate istoric. Acesta va fi implementat în Județul Hunedoara, în Unitatea Administrativ-Teritorială Gurasada, în perimetrul ariei naturale ROSCI0325 Munţii Metaliferi.

Printre obiectivele proiectului se numără elaborarea Planului de management care va asigura o stare de conservare favorabilă a speciilor de interes naţional şi comunitar din aria naturală protejată, creșterea gradului de conștientizare a populației despre aria naturală protejată și creșterea capacităţii administrative de gestionare a ariei naturale protejate a Asociaţiei EDUCATIO.

Rezultate urmărite prin proiect:

 • realizarea unui plan de măsuri/plan de management;
 • elaborarea mai multor studii: de inventariere, socio economic, cu privire la la folosinţa terenurilor, structura proprietăţii, administratori şi management actual, cu privirea stării de conservare, etc;
 • realizarea unor studii de evaluare a stării de conservare și de măsuri de manangement.

Beneficiar proiect - Asociaţia EDUCATIO.

Perioadă de implementare - 66 luni.

 1. „Elaborarea instrumentelor pentru managementul adaptativ al capitalului natural din ariile protejate Parcul Natural Apuseni, ROSCI0002 Apuseni, ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa și ROSCI0016 Buteasa”

Cu o valoare de 22,5 mil. lei, proiectul va contribui la menținerea stării de conservare a habitatelor și speciilor din siturile Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa și pentru Parcul Natural Apuseni.

Printre obiectivele proiectului se numără îmbunatățirea managementului siturilor Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, ROSPA0081 Munții Apuseni- Vlădeasa și pentru Parcul Natural Apuseni pentru conservarea favorabilă a speciilor și habitatelor, creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a grupurilor țintă cu privire la necesitatea protejării si conservării resurselor naturale din ariile naturale protejate vizate , dar și întărirea capacității administrative a Administrației Parcului Natural Apuseni.

Rezultate urmărite prin proiect:

 • elaborarea unui plan de management;
 • crerea a 8 locuri de muncă;
 • realizarea a 10 date geospațiale și hărți aferente impactului antropic asupra ariilor naturale protejate vizate de proiect;
 • realizarea a 10 date geospațiale și hărți aferente mediului abiotic ce influențează speciile și habitatele de interes conservativ din ariile naturale protejate vizate de proiect;
 • realizarea a 3 date geospațiale și hărți referitoare la mediul socio – economic și la situația terenurilor din ariile naturale protejate vizate de proiect;
 • elaborarea unei strategii de comunicare;
 • crearea unei baze de date cu 424 seturi de date spațiale - aferente ecosisteme, habitate, presiuni, amenințări, stare de conservare.

Beneficiar: R.N.P. ROMSILVA – Administrația Parcului Natural Apuseni R.A.

Perioadă de implementare: 36 luni.

 1. „Managementul conservativ şi durabil al biodiversităţii siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA014 Cursul Mijlociu al Someşului şi ROSCI0435 Someşul între Rona şi Ţicău şi ariilor protejate care se suprapun cu acestea”

Cu o valoare de 3,48 mil. lei, proiectul va contribui la menținerea stării de conservare a habitatelor și speciilor din zonă pentru o perioadă cât mai îndelungată, dar și pentru refacerea acestor ecosisteme aflate în diferite stadii de degradare.

Printre obiectivele proiectului se numără elaborarea planului de management pentru creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi gestionării eficiente şi responsabile a acesteia, creșterea gradului de conştientizare a populaţiei locale privind necesitatea protejării şi conservării biodiversităţii din cadrul siturilor, asigurarea managementului adecvat şi eficient al siturilor și creşterea capacităţii administrative a administratorului.

Rezultate urmărite prin proiect:

 • elaborarea unor studii de stabilire a caracteristicilor mediului abiotic și a mediului socio-economic;
 • realizarea a 4 studii privind metodologia de lucru în teren;
 • crearea unei baze de date cu distribuţia, mărimea populaţională, impacturile antropice şi starea de conservare pentru speciile de păsări;
 • realizarea a unui set de hărți cu distribuţia spaţială, impactul şi intensitatea presiunilor actuale şi a ameninţărilor viitoare, starea de conservare a speciilor de herpetofaună;
 • organizarea a 16 seminarii de informare a populației adulte din zona vizată.

Beneficiar proiect: Universitatea Babeș-Bolyai.

Perioada de implementare: 36 luni.

Sursa: Facebook MFE

Vizualizări: 160