Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ministerul Fondurilor Europene intenționează să modifice Ordonanțele de Urgență privind constatarea neregulilor și gestionarea financiară a fondurilor europene

Ministerul Fondurilor Europene a publicat în consultare un proiect de Ordonanţă de pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene. Ministerul vizează modificarea:

  • Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
  • Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
  • Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
  • Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare

Mecanism alternativ de prefinanțare la POCU

Una dintre cele mai importante modificări propuse în proiectul de modificare a OUG 40/2015 este schimbarea modului în care poate fi cheltuită prefinanțarea de către beneficiarii POCU. Ministerul  propune introducerea unui articol prin care se reglementează mecanismul alternativ de prefinanțare aferent Programului Operațional Capital Uman și corelarea acestuia cu mecanismul cererii de plată. Având în vedere că pentru a implementa noul mecanism de prefinanțare, propus în cadrul POCU, este necesară actualizarea soldului conturilor la nivelul beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor și este necesară informarea acestora cu privire la aplicarea noului mecanism, se propune aplicarea acestui mecanism începând cu 01.01.2020.

Risc de dezangajare de 1 miliard de euro pe POIM în 2020

Prin modificarea OUG 30/2018, autoritățile propun măsuri „în vederea evitării dezangajării si a îmbunătățirii ratei de absorbție a fondurilor alocate prin POIM până la atingerea și chiar depășirea țintelor asumate de România pentru acest program.”  Nota de fundamentare a modificărilor acestei ordonanțe arată faptul că „alocarea financiară pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) este de 9,21 miliarde de euro, însă, la sfârșitul anului 2020, există un risc de dezangajare automată în cuantum de aproximativ 1 miliard de euro”. Noul proiect de ordonanță propune prelungirea termenului pentru implementarea proiectelor ex-ISPA (fonduri de pre-aderare) de la 31 decembrie 2019 la 31 decembrie 2022, din același motiv al evitării dezangajării cheltuielilor de pe acest program.

Descarcă proiectul

Cei interesați pot transmite sugestii cu privire la proiectul de modificare a ordonanțelor de urgență până la data de 8 decembrie 2019 la adresa contact.minister@fonduri-ue.ro.   

Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 1163