Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ce linii de finanțare europene au la dispoziție companiile private și ONG-urile în perioada următoare (partea a II-a)

Companiile private și ONG-urile din România au la acest moment 25 de linii de finanțare disponibile pentru dezvoltarea proiectelor proprii. fonduri-structurale.ro a făcut o analiză a principalelor oportunități oferite prin intermediul Programelor Operaționale finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții. În prima parte a analizei publicată pe 18 noiembrie am prezentat oportunitățile active în cadrul Programelor pentru Capitalul Uman, Capacitate Administrativă și cel Regional.

Astăzi continuăm seria cu oportunitățile existente în cadrul Programelor pentru Competitivitate, Infrastructură Mare și Dezvoltare Rurală.

Programul Operațional Competitivitate (POC)

Pe Programul pentru Competitivitate evaluările proiectelor depuse de companii în cadrul ultimului apel mare dedicat IMMurilor încă stagnează. Noi apeluri deocamdată nu sunt anunțate, dar companiile românești care aplică pe una din liniile gestionate direct de Comisia Europeană prin Programul Orizont 2020 și care primesc rezultate bune în evaluărilor experților europeni, pot aplica pe una din liniile de sinergie create prin POC. Spre exemplu, IMMurile inovatoare care au aplicat pe Instrumentul pentru IMMuri (SME Instrument) și care au primit „Seal of Excellence” (peste 13 puncte în evaluare în faza 2), dar pentru care bugetul european a fost insuficient, pot aplica direct pe linia Finalist-IMM.

POC
Obiectiv Specific Activități finanțate Cui i se adresează

Finanțare acordată

&

Termen limită de depunere

Fișă de proiect
1.2 Creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE
 • Cercetare fundamentală;
 • Cercetare industrială;
 • Dezvoltare experimentală;
 • Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;
 • Obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare și IMM-uri);
 • Informare și publicitate pentru proiect (numai pentru organizații de cercetare);
  • Management de proiect (numai pentru organizații de cercetare).

Pot realiza proiecte de cercetare-inovare organizațiile de cercetare și întreprinderile:

 • RO-ECSEL;
 • COMPLEMENT;
 • RO-EIT;
 • RO-ESFRI-ERIC.

Pot realiza proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii:

 • FINALIST-IMM;

Finanțare:

RO-ECSEL: 6.000.000 lei;

COMPLEMENT: 9.000.000 lei;

RO-EIT: 2.000.000 lei;

RO-ESFRI-ERIC: 4.500.000 lei;

FINALIST: 11.000.000 lei;

Termen limită de depunere:

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile

POC 1.1.3 - RO-ECSEL

POC 1.1.3 - COMPLEMENT

POC 1.1.3 - RO-EIT

POC 1.1.3 - RO-ESFRI-ERIC

POC 1.1.3 - FINALIST

1.2 Creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE
 • Informare și publicitate pentru proiect(numai pentru organizații de cercetare);
 • Management de proiect(numai pentru organizațiile de cercetare);
 • Achiziționarea de teren;
 • Construcție/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinație clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD;
 • Achiziționarea de active corporale pentru CD: clădiri și/sau suprafețe în cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare;
 • Achiziționarea de active necorporale pentru CD.
Organizațiilor de cercetare pentru proiecte de investiții în infrastructura CD

Finanțare:

CATEDRE-ERA: 20.000.000 lei;

TEAMING: 20.000.000 lei.

Termen limită de depunere:

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile

POC 1.1.3 - CATEDRE-ERA

POC 1.1.3 - TEAMING

 

 

 

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Companiile active în domeniul energiei curate și eficienței energetice pot aplica în cadrul apelurilor celui mai mare Program de finanțare din România – cel dedicat infrastructurii mari. Cererile de propuneri de proiecte sunt active până la finalul anului 2019 și vizează creşterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali sau creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă.

POIM
Obiectiv specific Activități finanțate Cui i se adresează

Finanțare acordată

&

Termen limită de depunere

Fișă de proiect
6.1 Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) sectorul producție

Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul acestui obiectiv specific vor finanța urmptoarele activități orientative:

 • Realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei electrice și/sau termice din biomasă și biogaz;
 • Realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei termice pe bază de energie geotermală.
 • Întreprinderilor mari
 • IMM-urilor

Finanțare:

Intensitatea măsurii de sprijin nu poate depăși:

 • 80% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici, inclusiv întreprinderi nou înființate;
 • 70% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mijlocii;
 • 60% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mari;

Termen limită de depunere: 31 decembrie 2019

POIM 6.1
6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali
 • Achiziționarea și implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale;
 • Pregătirea proiectului(elaborarea studiilor, obținerea avizelor, autorizațiilor);
 • Informare și publicitate.
 • Microîntreprinderilor
 • Întreprinderilor mari
 • IMM-urilor

Finanțare:

Valoarea maximă eligibilă/întreprindere unică: 200.000 euro;

Termen limită de depunere: 31 decembrie 2019

POIM 6.2
6.4 Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență
 • Achiziționarea de instalații/echipamente pentru construcția/modernizarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență;
 • Construcții care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin cogenerare, aferente echipamentelor modernizate.
 • Microîntreprinderilor
 • Întreprinderilor mari
 • IMM-urilor

Finanțare:

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile este de 15.000.000 euro;

Termen limită de depunere: 31 decembrie 2019

POIM 6.4

Programul Național pentru Dezvoltarea Rurală (PNDR)

Pe lângă faptul că este unul din campionii alocării din perioada 2014 – 2020 (8,12 miliarde de euro din cele 30,8 miliarde pentru toate programele României), Programul dedicat dezvoltării în satele românești este campionul plăților către beneficiari (53,92% din această sumă era deja în conturile fermierilor și antreprenorilor din mediul rural la 1 noiembrie 2019 – media pe celelalte programe este de 22,92%). Ceea ce înseamnă că deschiderea apelurilor noi în cadrul PNDR se va realiza doar în măsura în care nu s-au contractat suficiente proiecte pe una din submăsuri sau se fac economii de către cei care deja au semnate contractele de finanțare. Totuși, la această oră există câteva oportunități țintite pe Delta Dunării (dezvoltarea fermelor mici și procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol), linia dedicată primelor de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor și linia pe care își decontează Grupurile de Acțiune Locală cheltuielile. 

PNDR
Obiectiv specific Activități finanțate Cui i se adresează Finanțare acordată Fișă de proiect
Submăsura 4.2.a - „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”

Cheltuieli aferente investițiilor corporale:

 • Înființarea, extinderea și modernizarea unităților ce colectează, condiționează și/sau procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice etc

Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:

 • Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know-how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului etc.

 

 • Microîntreprinderilor;
 • Întreprinderilor mari;
 • IMM-urilor;
 • Persoanelor fizice autorizate;
 • Întreprinderilor individuale/familiale

Finanțare:

Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative):

 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
  • 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat.

Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):

 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
  • 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat.

Întreprinderi mari:

 • Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
  • 1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat.

Producerea de băuturi alcoolice:

 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
  • 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;
  • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).

 

Termen limită de depunere: 31 ianuarie 2020

PNDR 4.2.a
Submăsura 6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” are ca scop:

 • Îmbunătățirea managementului exploatației agricole de mici dimensiuni;
 • Creșterea orientării către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici dimensiuni.

Prin proiect se pot achiziționa teren sau material biologic, se pot efectua studii precum cele pentru sectorul pomicol sau privind potențialul agricol.

 • Microîntreprinderilor;
 • IMM-urilor;
 • Persoanelor fizice autorizate;
 • Întreprinderilor individuale/familiale

Finanțare:

 • Sprijinul public nerambursabil: 15.000 euro

Termen limită de depunere:

 • 31 decembrie 2019
PNDR 6.3
Submăsura 17.1 - „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”

Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare sunt:

 • Fenomene climatice nefavorabile, respectiv:
  • seceta;
  • arșița;
  • inundațiile;
  • înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară);
  • ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată;
  • furtuna, vijelia, uraganul sau tornada.
 • Infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare.
 • Persoanelor fizice

Finanțare:

Sprijinul public nerambursabila acordat este de:

 • 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor mici cu dimensiune economică până la 11.999 SO sau
 • 55% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor cu dimensiune economică mai mare sau egală cu 12.000 SO.

Termen limită de depunere: 30 noiembrie 2019

PNDR 17.1
Submăsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

Proiectele depuse în cadrul sM 19.2 se pot încadra în una din următoarele categorii:

 • proiecte de investiții, respectiv investiții în infrastructură, investiții în sectoarele agricol și forestier, investițiile non-agricole;
 • proiecte cu sprijin forfetar (domeniul agricol și non-agricol), în cadrul cărora sprijinul se acordă în tranșe cu o valoare prestabilită (nominal sau procentual), în funcție de specificul fiecărei măsuri;
 • proiecte de servicii, respectiv proiecte care vizează operațiuni necorporale precum organizarea de evenimente, instruiri, formare profesională, informare etc;
 • proiecte mixte(investiții și servicii), care vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național(ex: proiecte de cooperare).
 • Grupurilor de Acțiune Locală/FLAG

Finanțare:

 • Valoarea maximă eligibilă: 200.000 euro/proiect

Termen limită de depunere:

 • Depunere continua pana la epuizarea fondurilor disponibile
PNDR 19.2

www.fonduri-structurale.ro are experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, dobândită de-a lungul timpului în cadrul a numeroase proiecte de succes, coordonate atât din poziția de beneficiar, cât și din cea de consultant. Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul liniilor de finanțare disponibile vă rugăm să ne scrieți la structuralcg@fonduri-structurale.ro.

Ana-Maria Radu,

Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 2073