Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

529 proiecte contractate la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia la sfârșitul lunii octombrie

Luni, 18 noiembrie 2019, Agenția pentru Devoltare Regională Sud Vest Oltenia a publicat lista proiectelor contractate prin Programul Operațional Regional până la 31 octombrie 2019.

Lista publicată prezintă în primă fază numărul proiectelor contractate pe fiecare Axă Prioritară aferentă PO, astfel:

 • Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic Operațiunea C- Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu ITT: un proiect contractat;
 • Axa Prioritară 2/ Prioritatea de investiții 2.1 - Operațiunea A – microîntreprinderi: 195 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 2/Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor: 101 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 3/Prioritatea 3.1A - Clădiri rezidențiale: 15 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 3/ Prioritatea de investiții 3.1A – Fotovoltaice: un proiect contractat;
 • Axa Prioritară 3/ Prioritatea de investiții 3.1B - Clădiri publice: 48 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 3/ Prioritatea de investiții 3.1 C - Iluminat public: 7 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 3/ Prioritatea de investiții 3.2: 6 proiecte contractate;
 • Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile/Prioritatea de investiții 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor: 3 proiecte contractate;
 • Axa Prioritara 4/Prioritatea de investiții 4.1-Apel proiecte nefinalizate: un proiect contractat;
 • Axa Prioritară 4/Prioritatea de investiții 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului: 3 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 4/ Prioritatea de investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane: 4 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 4/ Prioritatea de investiții 4.4 Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare: 3 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural/Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural: 21 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 5/Prioritatea de investiții 5.1-nefinalizate: un proiect contractat;
 • Axa Prioritară 5/ Prioritatea de investiții 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului: 4 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională/Prioritatea de investiții  6.1 -Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale: 8 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 6/Prioritatea de investiții 6.1-nefinalizate: 6 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului/Prioritatea de investiții 7.1 - sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice: 5 proiecte contractate;
 • Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale/Prioritatea de investiții 8.1A Ambulatorii: 15 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 8/Prioritatea de investiții 8.1A-nefinalizate: 2 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 8/Prioritatea de investiții 8.2B UPU: 2 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 8/Prioritatea de investiții 8.2B-nefinalizate: 2 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 8/Prioritatea de investiții 8.3A - Persoane vârstnice: 11 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 10-Îmbunătățirea infrastructurii educaționale/Prioritatea de investiții 10.1A - Creșe și grădinițe:  14 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 10/ Prioritatea de investiții 10.1B- Învățământ obligatoriu: 17 proiecte contractate;
 • Axa Prioritară 10/Prioritatea de investiții 10.2-Învățământ profesional: un proiect contractat;
 • Axa Prioritară 10/Prioritatea de investiții 10.3-Învățământ universitar: un proiect contractat;
 • Axa Prioritară 10/Prioritatea de investiții 13.1-Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii: 8 proiecte contractate.

Totalul proiectelor contractate până la 31 octombrie 2019 este de 509, în valoare totală de 3,705,508,177.27 lei.

În lista publicată de ADR SV Oltenia este menționat și numărul proiectelor contractate de tip SUERD(Strategia Uniunii Europene privind regiunea Dunării):

 • Prioritatea de investiții 3.1B - Clădiri publice – SUERD: 6 proiecte contractate;
 • Prioritatea de investitii 5.1 SUERD: 4 proiecte contractate;
 • Prioritatea de investitii 5.2 SUERD: un proiect contractat;
 • Prioritatea de investiții  6.1 -Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale-SUERD: 5 proiecte contractate;

Totalul SUERD este de 16 proiecte contractate în valoare de 465,990,326.18 lei.

Este vizat, de asemenea, numărul proiectelor contractate din cadrul apelurilor naționale lansate:

 • Prioritatea de investiții 8 ,,Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”/Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii medicale de urgență – Ambulanțe: un proiect contractat;
 • Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare/OS 10.1A Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului: 2 proiecte contractate;
 • Prioritatea de investiții 11.1 Consolidarea capacității instituționale și o administrației publică eficientă: un proiect contractat.

Totalul proiectelor contractate aferente apelurilor naționale este de 4, în valoare de 1,680,769,919.25 lei.

Totalul general al proiectelor contractate în cadrul acestor linii de finanțare este de 529, în valoare totală de 5,852,268,422.70 lei.

Descarcă lista

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: ADR SV Oltenia

Vizualizări: 257