Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: Șapte noi contracte în valoare de 83,214 milioane lei au fost semnate în Oltenia

În data de 13.11.2019, au fost semnate șapte contracte de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Cele șapte proiecte finanțate sunt:

 1. „Înnoirea parcului de vehicule prin achiziția de autobuze ecologice

Contractul a fost semnat în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Prioritatea de investiții 4E - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare; Obiectivul specific 4.1 – reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală a proiectului este de 25.193.472,47 lei, din care suma solicitată este de 20.514.770,27 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători și creșterea atractivității acestora, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport, precum și a reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) în Municipiul Slatina.

Proiectul propus spre finanțare vizează achiziția de vehicule electrice pt transport public de calatori. Vehiculele achiziționate trebuie sa îndeplinească condiții minime de confort pentru pasageri și să fie accesibile persoanelor cu mobilitate redusă.

În cadrul proiectului, vor fi achiziționate 10 vehicule de transport public (autobuze electrice), care vor înlocui parcul actual de vehicule.

 1. „ Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul Slatina, județul Olt”

Contractul a fost semnat în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Prioritatea de investiții Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Valoarea totală a proiectului este de 7.969.347,77 lei, din care suma solicitată este de 2.064.973,49 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian” din municipiul Slatina, județul Olt, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Principalele lucrări de intervenție, din cadrul proiectului, vor fi:

 • consolidarea structurală și reabilitarea arhitecturală prin modernizarea corpului de clădire în care funcționează Liceul Tehnologic P.S. Aurelian
 • modernizarea utilităților,
 • conectarea la internet;
 • crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități.
 1. „Amenajare zona de agrement Cartier Narciselor, Municipiul Târgu Jiu”

Contractul a fost semnat în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.2, Obiectivul Specific  – „Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ”

Valoarea totală a proiectului este de 12.321.845,46 lei, din care suma solicitată este de 11.007.322,39 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reconversia și refuncționalizarea a 117.816,60 mp teren degradat situat în nord - estul municipiul Târgu Jiu și refuncționalizarea acestuia prin transformarea în zonă verde și de agrement.

Prin proiect se vor realiza:

 • amenajarea unui spațiu verde de 107.045,00 mp.
 • crearea unor facilități de recreere (loc de joacă, amfiteatru, spațiu închiriere biciclete) de 1253 mp.
 • realizarea de alei pietonale în suprafață de 9518,60 mp „Parcare Park and Ride”
 1. Dezvoltarea mobilităţii urbane din UAT Rovinari şi UAT Drăguţeşti prin modernizarea sistemului de transport public local

Contractul a fost semnat în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 4.e, Obiectivul Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Valoarea totală a proiectului este de 8.099.817,14 lei, din care suma solicitată este de 6.511.155,44 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea mobilităţii urbane în Orașul Rovinari și Comuna Drăguţeşti, prin dezvoltarea unui sistem de transport modern integrat, accesibil și durabil, care să contribuie la reducerea emisiilor de carbon.

Principalele lucrări din cadrul proiectului vor fi:

 • modernizarea/ înfiinţarea unor trasee de transport public local in Rovinari-Drăguţeşti
 • construirea/ modernizarea/ reabilitarea staţiilor de transport public
 • se vor realiza 18 stații de călători (4 pe teritoriul UAT Rovinari și 14 (13+1) pe teritoriul UAT Drăguţeşti), dar în total vor opera un număr de 18 stații pe teritoriul Orașului Rovinari, iar pe teritoriul Comunei Drăguţeşti vor opera un număr de 43 stații.
 • achiziţionarea de 3 autobuze electrice utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de călători, inclusiv staţii de alimentare
 • construirea unui depou aferent transportului public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă
 • crearea unui sistem de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”)
 1. Reabilitare strada Bumbești și strada Gheorghe Tătărăscu, în vederea îmbunătățirii mobilității urbane în orașul Bumbești Jiu

Contractul a fost semnat în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 4.e, Obiectivul Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Valoarea totală a proiectului este de 23.755.408,14 lei, din care suma solicitată este de 21.132.537,93 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității vieții locuitorilor orașului Bumbești Jiu prin îmbunătățirea mobilității urbane și reducerea emisiilor de carbon în zonele străzilor Bumbești și Gheorghe Tătărăscu.

Principalele investiții propuse prin proiect vizează:

 • reabilitarea infrastructurii rutiere a străzilor Bumbesti și Gheorghe Tătărăscu ce va fi utilizată preponderent de mijloace în transport în comun întrucât aceste străzi se încadrează în categoria 3 și 4, lățimea lor nu permite crearea unei benzi dedicate doar transportului în comun, dar prin reglementările consiliului local va fi descurajat traficul cu autovehicule personale pe acest traseu
 • achiziționarea de mijloace de trasport în comun (3 autobuze electrice) care vor circula inclusiv pe infrastructura reabilitată
 • amenajarea trotuarelor pentru circulația pietonală pe cele două străzi reabilitate
 • construcția/ modernizarea stațiilor de transport în comun
 • amenajarea unui punct de încărcare și staționare
 1. „Creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Sediu poliție, orașul Potcoava, județul Olt

Contractul a fost semnat în cadrul Axei prioritare 3 - sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – CLADIRI PUBLICE

Valoarea totală a proiectului este de 912.722,91 lei, din care suma solicitată este de 606.596,60 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea costurilor aferente întreținerii clădirii sediu poliție din orașul Potcoava din punct de vedere al eficienței energetice precum și oferirea unui confort hidrotermic optim desfășurării activității aferentă destinației clădirii.

Principalele lucrări de intervenție din cadrul proiectului vor fi:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie), inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
 • introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere;
 • utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii.
 1. „Construire și echipare școala gimnazială Pârșcoveni, comuna Pârșcoveni, județul Olt”

Contractul a fost semnat în cadrul Axei prioritare 10 Imbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectivul specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu

Valoarea totală a proiectului este de 4.961.575,91 lei, din care suma solicitată este de 4.218.272,77 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotării Școlii gimnaziale, pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, precum accesul la un proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional în condiții corespunzătoare.

Principalele lucrări de intervenție sunt:

 • construirea și echiparea Școlii Gimnaziale Pârșcoveni, comuna Pârșcoveni, județul Olt,
 • dotarea spațiilor interioare și exterioare,
 • racorduri, branșamente la utilități,
 •  amenajarea spațiului exterior și împrejmuiri necesare.

Până la această dată, în cadrul Programului Operațional Regional, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia au fost semnate un număr de 546 contracte, prin care sunt solicitați 879,5 milioane euro.

Sursa: ADR Oltenia

Vizualizări: 169