Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

FRDS: Listele de întrebări și răspunsuri pentru apelurile „Dezvoltare Locală” și „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”

În luna septembrie 2019, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" (Dezvoltare Locală), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a lansat apelurile „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” și „Dezvoltare locală”.

Luni, 11 noiembrie 2019, FRDS a publicat listele de întrebări și răspunsuri aferente celor două apeluri:

  1. Creșterea incluziunii și abilitarea romilor

Descarcă lista

  1. Dezvoltare locală

Descarcă lista

În cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, activitățile eligibile vor fi centrate pe:

  • furnizarea de servicii integrate (obținerea documentelor de identitate, servicii educaționale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit);
  • furnizarea de informații persoanelor de etnie roma, în special femeilor și tinerelor rome, cu privire la modalități de afirmare a drepturilor acestora, modalități de accesare a serviciilor publice;
  • dezvoltarea capacităților individuale ale persoanelor de etnie roma;
  • activități de creștere a responsabilității și a capacității autorităților și instituțiilor publice de a fi mai incluzive;
  • activități care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului și a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie roma;
  • campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară, care să promoveze respectarea drepturilor romilor, lupta împotriva antigipsismului, stereotipurilor și hărțuirii;
  • schimburi de bune practici în domeniul proiectului cu entități din Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

În cadrul apelului Dezvoltare locală, activitățile susținute vor viza ca grup-țintă principal persoanele vârstnice, copiii afectați de migrația părinților, persoanele cu dizabilități, cu boli grave, în faza terminală, victimele ale abuzurilor și violenței în familie, și alte categorii de grupuri vulnerabile și au în vedere dezvoltarea sau extinderea de servicii de sprijin, de asistență, de îngrijire socială, medicală, în vederea accesului pe piața muncii, precum și promovarea și replicarea unor noi modele de intervenție pentru grupuri vulnerabile.

Ambele apeluri sunt adresate entităților publice, organizațiilor neguvernamentale și asociațiilor autorităților locale.

Termenul limită de depunere este comun, acesta fiind 18 decembrie 2019.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: FRDS

Vizualizări: 488