Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Academia de Muzică din Cluj-Napoca va fi modernizată prin fonduri asigurate de MLPDA

Vineri, 8 noiembrie, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a publicat în consultare publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere și etajare Corp C1, conversie funcțională în Academia de Muzică, extindere corp C2 și conversie funcțională în ateliere de întreținere pentru clădirea principală, extindere și amenajare sală de sport în corp C4, str. Bucium FN, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”.

Valoarea totală a investiției este de 176.488.000 lei (inclusiv TVA), din care valoarea finanțată de MLPDA, prin Compania Națională de Investiții (CNI), este de 166.901.000 lei, iar durata de realizare este de 24 de luni.

Obiectivul va fi realizat prin Programul național de construcții de interes public sau social - subprogramul „Instituții de învățământ superior de stat“, derulat de MLPDA, prin CNI.

Proiectul de act normativ poate fi consultat aici, iar termenul pentru primirea în scris a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor este de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, acreditată instituțional cu calificativul „grad de încredere ridicat”, cu toate programele de studii acreditate, oferă programe de studii în domeniul „muzică”, organizate pe trei cicluri universitare: studii de licență (cu forma de organizare „la zi” şi „la distanţă” - DID), masterat şi doctorat (şcoală doctorală).

Programelor de studii aferente celor trei cicluri de studii universitare li se adaugă: pregătirea personalului didactic, programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, extensii universitare, master-class. Numărul studenților Academiei s-a multiplicat în ultimii 20 de ani de circa 8 ori, ajungând, până în prezent, la peste 1.000.

Investiția de față vine în întâmpinarea nevoii educaționale identificate atât la nivel local, cât și regional – de creare a unei infrastructuri moderne, care să dezvolte educația muzicală și să satisfacă cerințele de pregătire a studenților și de organizare a evenimentelor artistice.

Prin acest obiectiv, se continuă, la nivel național, dezvoltarea infrastructurii educaționale prevăzută în documentele strategice elaborate de ministerul de resort (Strategia educației și formării profesionale 2016-2020, Strategia națională pentru învățarea pe tot parcursul vieții 2015-2020, Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii și Strategia națională privind învățământul terțiar 2015-2020), care asigură o viziune globală pe termen lung asupra dezvoltării/consolidării infrastructurii educației și formării profesionale inițiale și continue, dincolo de perioada de finalizare a accesării fondurilor europene, inclusiv pentru finanțări din bugetul de stat sau alte surse.

Similar abordării utilizate pentru pregătirea cadrelor strategice privind părăsirea timpurie a școlii, învățarea pe tot parcursul vieții și învățământul terțiar, Comisia Europeană (CE) a stabilit recomandări clare privind investițiile în infrastructura educațională din România. În Documentul de Poziție al Serviciilor Comisiei pentru Acordul de Parteneriat 2014-2020, CE a recomandat Guvernului României să sprijine infrastructura educațională printr-o strategie națională, care să ia în considerare nevoile de formare profesională de la nivel local și să utilizeze cartografierea infrastructurii existente și tendințele demografice ca bază pentru pregătirea acestei strategii.

Sursa: MLPDA

Vizualizări: 210