Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul apelului destinat dezvoltării profesionale a persoanelor cu un nivel scăzut de calificare și cu vârsta de peste 40 de ani din zonele defavorizate

În perioada 04 octombrie 2019 - 31 decembrie 2019, pot fi depuse cererile de finanțare în cadrul apelului „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.12. „Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

Entitățile care pot depune cereri în cadrul apelului sunt:

 • ONG-uri;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • Organizații sindicale;
 • Organizații patronale;
 • Asociații profesionale;
 • Centre publice sau private de validare;
 • Certificare a învățării anterioare;
 • Furnizori de FPC autorizați, publici şi privați;
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră;
 • Camere de comerț, industrie și agricultură.

Bugetul alocat este de 60.000.000 euro (contribuția UE+ contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 60.000.000 euro, din care:
  • contribuția UE este de 51.000.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 9.000.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

Valoarea maximă a unui proiect este de 1.000.000 euro.

Activități eligibile finanțării:

 • Acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea participării la programele de formare profesională continuă (FPC), inclusiv în legătură directă cu susținerea proceselor de validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă;
 • Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: programe care vizează îmbunătățirea abilităților de bază și transversale, atât profesionale, cât și non-profesionale, precum și a competențelor antreprenoriale;
 • Acțiuni de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale;
 • Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC;
 • Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practice;

Descarcă ghidul

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

***

www.fonduri-structurale.ro are experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, dobândită de-a lungul timpului în cadrul a numeroase proiecte de succes, coordonate atât din poziția de beneficiar, cât și din cea de consultant. Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul prezentului apel vă rugăm să ne scrieți la structuralcg@fonduri-structurale.ro.

Documente
Ghid POCU 6.12.rar
Vizualizări: 1682