Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ghidul solicitantului POAT 2014-2020 a fost revizuit

AM POAT a revizuit Ghidului solicitantului POAT 2014-2020, conform unui comunicat transmis ieri, 31 octombrie 2019.

Acțiuni sprijinite și activități:

Axa prioritară 1: „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din fondurile ESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”.

 • întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din fondurile ESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature;
 • asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI;
 • asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune UE;
 • activități de diseminare a informaţiilor şi de informare şi publicitate cu privire la FESI și la POAT, POIM și POC;
 • activități destinate dezvoltării culturii parteneriale pentru coordonarea și gestionarea FESI;

Axa prioritară 2: „Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI”

 • îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI;
 • activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC;
 • evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI;
 • dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FESI, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi;
 • activități pentru dezvoltarea, îmbunătățirea şi mentenanţa SMIS2014+, MySMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora, precum şi a reţelei digitale și pentru sprijinirea unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori și instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice;

Axa prioritară 3: „Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România”

 • dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI;
 • implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI;
 • asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al POAT, POIM și POC;

Solicitanți eligibili:

 • Ministerul Fondurilor Europene, parteneriat între MFE în calitate de lider și entități publice sau private, Autoritățile de Management, Organismele Intermediare, Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit, Departamentul pentru Lupta Antifraudă;
 • Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, parteneriat între Ministerul Mediului în calitate de lider și Autoritatea Națională ”Apele Române” – ANAR în calitate de partener, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații;
 • Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale;
 • Asociația pentru Dezvoltarea Intercomunitară  Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Descarcă ghidul

Sursa: MFE

Vizualizări: 331