Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Finanțare asigurată prin REGIO pentru 5 proiecte de dezvoltare urbană în Municipiul Bacău

5 proiecte finanțate din Programul Operațional Regional, în valoare totală de 13,77 milioane euro, din care 12,72 milioane euro asistență financiară nerambursabilă, vor fi implementate până în 2023 în Municipiul Bacău.

Proiectele, inițiate și pregătite de Municipiul Bacău în cadrul Axei 4 din POR 2014-2020: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, sunt cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău și vor beneficia de asistență financiară nerambursabilă în proporție de 98%, doar 2 % revenind municipalitățîi bacaoane că și contribuție proprie.

În vederea îmbunătățirii mobilității urbane, două trasee pentru deplasări nemotorizate vor fi amenajate pe următoarele tronsoane: Centru – Aeroport și Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Dportului), cu o finanțare de 9,23 milioane euro. Cele două proiecte vizează:

  • dezvoltarea sistemului de transport velo, prin realizarea de piste de biciclete în suprafață de 15.836 mp și amenajarea de facilități pentru bicicliști (amplasare rasteluri pentru biciclete, parcări pentru biciclete), estimându-se o creștere cu 7,5% (1.247 bicicliști) a numărului de utilizatori.
  • creșterea gradului de siguranță și accesibilitate pentru pietoni, prin modernizarea unor spațîi pietonale în suprafață de a 3780 mp, prevăzute cu sisteme de siguranță, care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 8,9%
  • îmbunătățirea spațiului urban, prin asigurarea de spațîi verzi în aliniament și plantarea de 2.333 mp arbori și arbuști.

Prin „Modernizarea stațiilor de transport public”, un proiect în valoare de 2.633.259 euro, se urmărește:

  • reducerea până în anul 2022 a emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2), că urmare a creșterii utilizării transportului public, prin îmbunătățirea calitățîi spațiilor din zonele de îmbarcare-debarcare călători din mijloacele de transport în comun și oferirea acestora de servicii, informații și facilități care să conducă la încurajarea utilizării transportului public că mod uzual de deplasări la nivelul municipiului;
  • creșterea numărului de pasageri ai transportului public local cu 10,2% (1.823.476 pasageri), până în anul 2022 că urmare a modernizării stațiilor de transport din municipiu, astfel încât cetățenii să beneficieze de condițîi optime pentru utilizarea transportului în comun că mijloc de deplasare

Creșele nr. 3 și nr. 9 din Municipiul Bacău vor deveni căsuțe mai primitoare, spațîi educaționale moderne și un loc de joacă plăcut pentru 175 de preșcolari, cu vârste cuprinse între 0 și 4 ani, dar spații de lucru adecvate pentru personalul didactic și nedidactic care ii are în ocrotire. Valoarea finanțării nerambursabile pentru aceste două obiective este de 851.472 euro, iar durata de implementare a proiectelor este de 18 luni.

În România, conceptul de dezvoltare urbană durabilă este pus în practică în cel mai pragmatic mod prin Axa Prioritară 4 din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Această axa prioritară combină priorități de investiții subscrise următoarelor obiective tematice: economii cu emisii reduse de CO2; protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei; investiții în educație și competențe. 

La nivelul Regiunii Nord-Est, cele șase municipii reședința de județ (Bacău, Botoșani, Iași, Piatră Neamț, Suceava și Vaslui) au depus 69 de proiecte aferente Axei 4 POR 2014-2020, în valoare de 313,5 milioane de euro.

Sursa: ADR Nord-Est

Vizualizări: 245