Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

MDRAP dezvoltă o politică urbană care poate sta la baza următorului Program Operațional Regional

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de lider, a anunțat faptul că implementează, cu sprijinul Băncii Mondiale, proiectul „Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România” (cod SMIS 129720, cod SIPOCA 711), cu aplicare națională, care se derulează începând cu 27 septembrie 2019.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a orașelor din România, prin:

 • fundamentarea cadrului normativ, investițional și financiar;
 • schimbarea mentalității în ceea ce privește procesul de dezvoltare urbană.

De asemenea, politica urbană poate sta la baza fundamentării prevederilor următorului Program Operațional Regional și a reconfigurării programelor naționale de finanțare care să vizeze dezvoltarea durabilă și incluzivă a localităților urbane.

Principalele rezultate pe care le vizează proiectul sunt:

 • analiza documentelor-cadru de la nivel mondial și european și preluarea principiilor și obiectivelor acestora, inclusiv identificarea unor modele de bune practici de dezvoltare urbană:
  • elaborarea unei analize a documentelor-cadru de la nivel mondial și european și preluarea principiilor și obiectivelor acestora; ­
  • elaborarea unei analize a documentelor strategice, legislative și de planificare pentru domeniile sectoriale care au incidență asupra dezvoltării urbane; ­
  • elaborarea unei analize a documentelor strategice privind dezvoltarea urbană și teritorială la nivel local (Planul Urbanistic General, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, Strategia de Dezvoltare Locală, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă), în vederea identificării gradului de reflectare din prezent a acestor politici la nivel teritorial;
 • crearea unei baze de date în vederea fundamentării diagnosticului, inclusiv pentru structurarea și tipologizarea categoriilor de zone urbane în funcție de indicatorii relevanți pe cei 5 piloni: mediu; dimensiunea socială; dezvoltarea economică; bună guvernare; dimensiunea spațială;
 • elaborarea Politicii Urbane 2020-2035 și a planului de acțiune aferent;
 • elaborarea a 4 strategii de dezvoltare urbană la nivel local pentru implementarea prevederilor Politicii Urbane;
 • crearea unui Grup de dialog și sprijin tehnic pe principiul unei platforme pentru asigurarea implementării la nivel național a acțiunilor convenite în cadrul parteneriatelor Agendei Urbane a Uniunii Europene, care se va întruni bianual (cel puțin) și va reuni reprezentanții administrației publice centrale/regionale/județene, ai orașelor și structurilor asociative;
 • elaborarea a 5 mecanisme de implementare a Politicii Urbane (1 Ghid de implementare a prevederilor Politicii urbane pentru fiecare categorie de zonă urbană identificată, 1 Metodologie privind dezvoltarea și gestionarea serviciilor publice la nivel metropolitan / de zonă urbană funcțională, 1 Metodologie de identificare și delimitare a zonelor urbane funcționale și a zonelor metropolitane, 1 Metodologie privind planificarea strategică, prioritizarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții publice în zonele urbane, 1 Ghid de implementare la nivel național a acțiunilor Agendei Urbane pentru UE);
 • organizarea unei sesiuni de training, timp de două zile, pentru 28 de persoane din MDRAP, în domeniul instrumentelor realizate în cadrul proiectului.

Proiectul se derulează în baza unui Acord de prestări servicii de asistență tehnică rambursabilă, este cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operational Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1 - IP14/2019 - Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale și are un buget de 20.000.000 de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 16.796.772,56 lei, iar cofinanțarea beneficiarului - de 3.203.227,44 lei. Perioada de implementare este de 24 de luni.

Sursa: MDRAP

Vizualizări: 478