Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

AM POR a publicat astăzi, 22 octombrie 2019, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) - varianta finală.

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi se adresează beneficiarilor eligibili pentru proiectele aferente celor 37 de Strategii de Dezvoltare Locală, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, conform listei.

Categoriile de solicitanți eligibili în cadrul celor trei apeluri de proiecte la nivel național sunt:

 1. Unitățile Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu/sectoarele municipiului București-ca  membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare;
 2. Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu/ sectoarele municipiului București - membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat - și furnizori publici și privați de servicii sociale - acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-sociale);
 3. Furnizorii publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizarea de servicii sociale, comunitare, desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport.;
 4.  Întreprinderi de economie socială de inserție, persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârii Guvernului Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. Aceste entități pot depune proiecte în cadrul apelului dedicat, respectiv POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, în cadrul schemei de ajutor de minimis aprobata prin Ordinul MDRAP 2587/2019 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor de economie sociala de insertie in cadrul POR 2014-2020.

Alocare financiară

 • POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI are o alocare de 67,15 milioane euro, FEDR și buget de stat (BS), din care 65,09 milioane euro contribuție FEDR și 2,06 milioane euro contribuție BS.
 • POR/2019/9/9.1/1/BI are o alocare de 8,84 milioane euro, FEDR și buget de stat (BS), din care 8,12 milioane euro contribuție FEDR și 0,72 milioane euro contribuție BS.
 • POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi are o alocare de 5,80 milioane euro, FEDR și buget de stat (BS), din care 5,50 milioane euro contribuție FEDR și 0,30 milioane euro contribuție BS.

Alocările pe apeluri nu includ și rezerva de performanță.

Valoarea minimă și maximă eligibilă

 • Pentru apelurile POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI 
  • La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30.000 euro.
 • Pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi (doar regiunile mai puțin dezvoltate)
  • La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20.000 euro.

La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de infrastructură (aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de:

 • 4.900.000 euro, în conformitate cu bugetul maxim FEDR și buget de stat, așa cum a fost aprobat prin SDL selectată pentru finanțare.

Perioada de depunere

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic-aplicația MY SMIS, începând cu data de 23.10.2019, ora 10.00.

Pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI, cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 31 decembrie 2021, ora 10.00, iar pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, cererile de finanțare vor putea fi transmise până pe 01.06.2020, ora 17.00.

Descarcă ghidul

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POR

Vizualizări: 1775