Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ordin privind modificarea și completarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

AM POCU a publicat astăzi corrigendum-ul la „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.

Corrigendum-ul vizează următoarele aspecte:

  • Punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor), prevederi transpuse în legislația națională prin Legea nr. 190/ 2018;
  • Specificarea sferei de aplicabilitate a prevederilor subcapitolelor 4.3.8 și 4.3.9 ale Capitolului 4 – Eligibilitatea cheltuielilor;
  • Introducerea unor precizări legate de contractare în cazul beneficiarilor cu proiecte multiple;
  • Simplificarea Formularului 3 – Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări, și actualizarea Formularului 4 – Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale, în cadrul Documentului Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Solicitant/Lider, respectiv pentru Partener.

Sursa: MFE

Vizualizări: 1479