Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Ordin pentru completarea ghidului „Diaspora Start Up”

AM POCU a publicat Ordinul nr. 1837/14 octombrie 2019 privind completarea Ghidul solicitantului – condiții specifice „Diaspora Start Up”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3- „Locuri de munca pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1839/2016.

Ordinul prevede modificări la nivelul:

  • „Perioada de sustenabilitate a firmelor nou înființate se poate încheia până la momentul depunerii cererii de rambursare finale*;
  • În ultimul raport tehnic aferent cererii de rambursare finale, beneficiarul va transmite valorile indicatorilor de realizare și de rezultat comuni atinși în cadrul proiectului până la momentul depunerii raportului.

*În conformitate cu alin. (1) al art. 21 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare cererea de rambursare finală pentru cheltuielile efectuate în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora.

Sursa: MFE

Documente
Ordin_POCU.pdf
Vizualizări: 969