Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Regio finanțează îmbunătățirea condițiilor de viață din cartierul Livada, Călărași

Proiectul „Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada”, al cărui contract de finanțare a fost semnat pe 8 octombrie 2019, a fost depus spre finanțare prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 4.3 – „Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România”.

Primăria Municipiului Călărași beneficiază de fonduri nerambursabile pentru a construi un centru destinat activităților cultural-educative, precum și pentru a îmbunătăți mediului construit, realizând astfel un cadru oportun care să furnizeze membrilor comunității abilitățile, cunoștințele și experiențele relevante pentru dezvoltarea lor personală. Suita de activități preconizate - de suport, extracurriculare, de consiliere, educative, inclusiv de educare a părinților - va îmbunătăți aspecte de natură economică și socială ale vieții urbane, contribuind totodată la diminuarea abandonului școlar. În acest context, investițiile stabilite în cadrul proiectului vor diminua numărul populației aflate în risc de excluziune socială și vor crea un climat social propice integrării grupurilor vulnerabile ce va conduce la creșterea toleranței, la reducerea discriminării, precum și la creșterea încrederii populației în instituțiile ce asigură serviciile sociale integrate la nivel comunitar.

Având o perioadă de implementare de 46 de luni, în perioada 17 septembrie 2018- 30 iunie 2022, proiectul are un buget a cărui valoare totală se ridică la 2.359.425,55 lei. Din aceștia, două milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste trei sute de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de peste 47 de mii de lei.

Sursa: ADR Sud-Muntenia

Vizualizări: 124