Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Apelul pentru sprijinirea doctoranzilor și cercetătorilor, în consultare publică

AM POCU a lansat astăzi în consultare ghidul „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul apelului este creșterea ratei de participare a studenților doctoranzi la programele din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților și crearea de parteneriate noi între instituțiile de învățământ superior și sectorul privat, respectiv actori din domeniul cercetării și inovării.

Conform comunicatului, apelul va fi lansat în contextul în care Strategia UE 2020 pune un accent semnificativ pe obiectivele legate de educație și formare, în condițiile în care acestea pot inflența creșterea economică prin creșterea ocupării, a productivității etc.

Bugetul propus pentru apel este de 59 milioane euro.

Ce finanțează apelul:

  • Consolidarea parteneriatelor dintre universități și actorii din domeniul cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi programe de studii doctorale şi postdoctorale, cu aplicații directe în economie, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv şi în domeniile de specializare inteligentă, inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor pentru a se implica în cercetarea postdoctorală;
  • Activități de cercetare şi de colaborare în rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători în scopul asigurării complementarității cu sectoarele economice cu potențial competitiv şi cu domeniile de specializare inteligentă, în sprijinul internaționalizării învățământului terțiar;
  • Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii către sectorul privat către instituțiile de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor sectorului privat la nivel regional/ local.

Descarcă ghidul

Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 21 octombrie 2019, pe adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

Sursa: MFE

Vizualizări: 1299