Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

România-Serbia 2021-2027: A fost selectat ONG-ul cu statut de membru în grupul comun de lucru pentru programarea viitorului program

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială europeană, având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între regiunile Uniunii Europene, precum și pentru cooperarea cu statele terțe.

În vederea pregătirii participării României în noul Program de cooperare transfrontalieră la granița româno-sârbă aferent perioadei de programare 2021-2027, se va înființa un grup comun de lucru pentru programare, care va cuprinde reprezentanți de la nivelul graniței, precum și actori cheie relevanți de la nivel local, regional și național din domeniile preconizate a primi finanțare prin viitorul program. Grupul de lucru va avea atribuții în planificarea strategică de la nivelul ariei eligibile și a programării utilizării asistenței comunitare alocate programului pentru perioada 2021-2027.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituțională, în perioada august-septembrie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a organizat procesul de selecție a ONG-ului (și a persoanei reprezentante) care va face parte din componența grupului comun de lucru pentru programarea viitorului Program de cooperare transfrontalieră Romania-Serbia, iar, în urma evaluării propunerilor transmise, a fost selectată ca membru Fundația ACTIVITY pentru resurse umane şi dezvoltare durabilă.

În perioada imediat următoare va avea loc consultarea actorilor-cheie, în cadrul unor întâlniri de lucru organizate în aria Programului. De asemenea, toate documentele de interes public referitoare la următorul Program vor fi publicate pe site-ul www.romania-serbia.net, instituțiile interesate fiind invitate să formuleze propuneri sau observații.

Sursa: MDRAP

Vizualizări: 260