Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

PNDR: Ghidul aferent „Serviciilor de silvomediu, serviciilor climatice și conservării pădurilor” a fost aprobat!

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a informat miercuri potențialii beneficiari că, prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 495/01.10.2019, a fost  aprobat Ghidul  solicitantului  pentru  accesarea  schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1„Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 –2020 sesiunea 3/2020.

Scopul submăsurii 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” este reducerea numărului  de  intervenții  silvotehnice  în  pădure  și  promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente  voluntare care  depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislației naționale în domeniul gestionării pădurilor.

Beneficiarii schemei pot fi:

 1. Unitățile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;
 2. Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere;
 3. Asociații ale beneficiarilor precizați la lit. a) și b), conform prevederilor Ordinul MADR  1002/2016, modificat și completat prin Ordinul  MADR nr. 1464/2018 constituite în baza legislației în vigoare.

Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă  fixă pe unitatea de suprafață(hectar) şi reprezintă  o compensație pentru pierderile de venit, costurile suplimentare și tranzacționale suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete:

 1. Pachetul 1–Asigurarea de zone de liniște;
 2. Pachetul 2-Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%.

Valorile plăților compensatorii acordate sunt următoarele:

 • 38 € pe an şi pe hectar pentru suprafațaangajată în cadrul Pachetului 1;
 • 137 € pe an şi pe hectar pentru suprafața anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.

Pentru suprafețe cuprinse între 100 ha şi 500 ha (inclusiv) sprijinul financiar se acordă 100% din valoarea plății compensatorii. Pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea suportului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat după cum urmează:

 • pentru suprafața cuprinsă între 500,01 ha şi 1000 ha se va acorda 85% din valoarea plății compensatorii;
 • pentru suprafața cuprinsă între 1000,01 ha şi 5000 ha se va acorda 65% din valoarea plății compensatorii;
 • pentru suprafața mai mare de 5000 ha se va acorda 50% din valoarea plăţii compensatorii.

Degresivitatea se aplică suprafețelor angajate mai mari de 500 de hectare pentru ambele pachete.

Pentru sesiunea 3, pentru a oferi timp suficient potențialilor beneficiari de a pregăti dosarele  tehnice necesare accesării schemei de ajutor de stat, începând cu publicarea pe site-ul APIA a Ghidului solicitantului, sesiunea 3 și până la lansarea sesiunii de depunere a cererilor de sprijin/plată (termen estimat: 2 martie 2020), se pot efectua următoarele acțiuni premergătoare:

 • Înregistrarea potențialilor beneficiari în Registrul Unic de Identificare(RUI) gestionat de APIA,
 • Identificarea  terenurilor  forestiere, întocmirea dosarului tehnic de către proiectant/ocol silvic etc. și avizarea dosarului tehnic de către GF,
 • Transmiterea avizului, fișei rezumative și fişierelor pe suport CD de către GF la APIA,
 • Incărcarea informațiilor în IPA-online APIA şi rezolvarea eventualelor inadvertențe/ inconsistențe,
 • Completarea cererii de sprijin online (în aplicaţia electronică M15, disponibilă pentru sesiunea 3) de către potențialii beneficiari și verificarea modului de preluare a informaţiilor din dosarul tehnic, fără selectarea statusului „Depus”.

Sesiunea 3 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se estimează a se desfășura în perioada 2 martie –15 mai 2020, alocarea financiară fiind de cca. 29.000.000 euro.  Pentru această sesiune, cererea de sprijin reprezintă și cerere de plată pentru anul 1 (1 ianuarie–31 decembrie 2020).

Descarcă ghidul

Sursa: APIA

Vizualizări: 238