Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

A fost semnat acordul pentru programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice şi ecosisteme”, finanțat din fonduri SEE!

Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, a semnat acordul pentru programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice şi ecosisteme”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

Cu un buget de 23.529.412 euro, acesta este implementat de Ministerul Mediului, în parteneriat cu Agenția Norvegiană de Mediu și va susține proiecte ce vor contribui la îmbunătățirea stării mediului înconjurător în ecosisteme şi la reducerea efectelor poluării şi a altor activități umane.

Activitățile finanțate se referă la:

 • îmbunătățirea stării unor ecosisteme, prin restaurarea mlaștinilor
  • Valoare apel – 3,5 milioane euro;
 • îmbunătăţirea capacităţii de management şi a abordării riscurilor generate de substanţele periculoase, prin reducerea contaminării istorice cu substanţe periculoase în situri şi depozite de deșeuri
  • Valoare apel – 5 milioane euro;
 • creşterea capacităţii autorităţilor locale de a reduce emisiile şi de a asigura o mai bună adaptare la schimbările climatice, prin susţinerea acestora în dezvoltarea şi implementarea unor planuri de adaptare la schimbările climatice
  • Schemă de granturi mici pentru dezvoltarea planurilor – 1 milion euro
  • Valoare apel pentru implementarea planurilor – 7,45 milioane euro;
 • îmbunătăţirea conținutului de informaţii geografice pentru factorii de decizie, în vederea implementării şi dezvoltării politicilor de mediu, prin producerea unui model digital pentru o suprafaţă de 50 km², precum și dezvoltarea profesională a 100 experţi din instituţii cu atribuţii de mediu şi îmbunătăţirea accesului publicului larg la informaţii geografice, prin internet;
  • Proiect predefinit cu un buget de 5 milioane euro (continuarea proiectelor din perioadele de programare anterioare);
 • Consolidarea relaţiilor bilaterale între entităţi din România şi din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein (vizite de studiu, workshop-uri, reuniuni tehnice)
  • Valoare – 150.000 euro.

Solicitanţi de finanţare eligibili sunt instituţii/autorităţi publice locale şi municipalităţi, instituţii de cercetare în domeniul mediului și ONG-uri.

Informații de context:

Semnarea acordului pentru programul de mediu marchează finalul perioadei de programare pentru Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

România este prima țară beneficiară care a finalizat procesul de negociere în anul 2016, prima țară care a finalizat procesul de programare în 2019, în prezent având în derulare alte 12 programe.

Situația granturilor SEE și Norvegiene, în prezent:

 • 437,62 milioane euro – buget disponibil pentru apeluri de proiecte/proiecte predefinite;
 • 270,37 milioane euro (61,7%) – buget apeluri lansate/proiecte predefinite semnate în perioada 2017-2019;
 • 59,47 milioane euro (14%) – plăți efectuate în cadrul programelor 2017-2019;
 • 80,5 milioane euro, valoarea apelurilor mari deschise, în următoarele domenii:
 • Proiecte Colaborative de Cercetare – 24,6 milioane euro;
 • Mobilitate în învățământul universitar – 1 milioane euro;
 • Restaurare/revitalizare monumente istorice – 16 milioane euro;
 • Dezvoltare locală – 10 milioane euro;
 • Creșterea incluziunii și abilitarea romilor – 16 milioane euro;
 • Îmbunătățirea Eficienței Energetice – 12,9 milioane euro;

Acestora li se adaugă apelurile bilaterale deschise care ajută la identificarea de parteneri din țările donatoare pentru viitoarele proiecte. Bugetul de 365.000 euro este defalcat astfel:

 • Cercetare – 90.000 euro;
 • Educație – 50.000 euro;
 • Energie – 100.000 euro;
 • Dezvoltare locală – 50.000 euro;
 • Cetățenie activă – 75.000 euro.

Sursa: MFE

Vizualizări: 335