Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Peste 25 de milioane de lei alocați prin POR pentru 2 proiecte din regiunea Sud-Vest Oltenia

În regiunea Sud-Vest Oltenia au fost semnate două noi contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Primul contract, „Mobilitate Urbană Durabilă în Orașul Brezoi”, a fost semnat în cadrul Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare; Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Beneficiarul acestui proiect, Unitatea Teritorial Administrativă a orașului Brezoi, județul Vâlcea, va beneficia de 14.922.109,01 lei (3.262.090,98 euro) pentru a reduce emisiile de carbon, a încuraja utilizarea sistemului de transport public, precum și creșterea atractivității orașului Brezoi.

Principalele lucrări de intervenție din cadrul proiectului vor fi:

  • amenajarea unei piste pentru biciclete pe o lungime de 11.425,0 m;
  • realizarea unei punți pentru biciclete peste râul Lotru;
  • construirea unei hale metalice având funcțiunea de autobază, menită să asigure gararea autobuzelor asigurate prin prezenta investiție. Dimensiunile în plan ale clădirii sunt 16,00 × 22,82 m;
  • construirea stație de autobuz;
  • achiziționarea a 3 autobuze hibride diesel-electric urbane, menite sa asigure transportul pasagerilor pe ruta Călinești-Brezoi-Păscoaia.

Cel de-al doilea proiect, „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul spitalului de urgență Târgu Cărbunești, jud. Gorj”, va fi finanțat prin Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale; Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și Trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități; Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea  accesibilizații serviciilor de sănătate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sărace si izolate; Operațiunea A – Ambulatorii.

Beneficiarul proiectului va fi UAT oraș Cărbunești, jud. Gorj, care si-a propus să îmbunătățească nivelul de sănătate a populației orașului Târgu-Cărbunești prin asigurarea de servicii medicale complexe în regim ambulatoriu. Prin proiect se vor realiza intervenții asupra corpului C8 și a anexei C8.1 din ansamblul spitalului de urgență Târgu Cărbunești. Suprafața construită existentă (fără extinderea ambulatoriu) = 6.885 mp, suprafața construită propus (cu extindere) = 6.918 mp, suprafața desfășurată existentă = 10.458 mp; suprafața desfășurată propusă = 10.583 mp.

Valoarea proiectului este de 10.693.327,62 lei, din care suma alocată prin POR este de 10.479.461,01 lei (2.252.436,54 euro).

Sursa: ADR Sud-Vest Oltenia

Vizualizări: 159