Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Inițiativa pilot de asistență tehnică pentru autoritățile de gestionare a FEADR

O nouă inițiativă a Direcției generale pentru agricultură și dezvoltare rurală a Comisiei Europene (DG AGRI) și a Băncii Europene de Investiții (BEI) care încurajează utilizarea instrumentelor financiare ale FEADR de către statele membre ale UE pentru dezvoltarea infrastructurii rurale și satele inteligente a fost lansată în timpul celei „ De-a cincea conferință anuală a UE privind Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în 2014-2020 ”, care a avut loc în România în perioada 4-5 iunie 2019.

Inițiativa pilot de asistență tehnică pentru autoritățile de gestionare a FEADR

Instrumentele financiare ale FEADR sunt unul dintre instrumentele pentru realizarea noilor obiective de dezvoltare rurală a PAC pe satele inteligente, concentrându-se pe infrastructuri locale cheie, de natură socială, economică sau de mediu. Comisarul Hogan a invitat autoritățile de management interesate să se prezinte și să analizeze această opțiune.

Comisarul Hogan a raportat că, în comparație cu 2015, când nu existau instrumente financiare FEADR, acum există 29 de funcționări în curs de pregătire sau pregătite cu aproape 1 miliard de euro din sprijinul public total (FEADR, național sau regional).

Acest lucru arată că instrumentele financiare pentru agricultură devin din ce în ce mai importante în ultimii ani. Deși există exemple de succes în cadrul diferitelor fonduri ESI sau a politicilor UE gestionate central, precum Politica de coeziune, Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), InvestEU și Facilitatea Connecting Europe (FCE) de instrumente financiare care sprijină infrastructura, nu există până acum instrument financiar pentru investiții în infrastructură în cadrul programelor FEADR.

Prin urmare, obiectivul acestei inițiative este de a încuraja autoritățile de gestionare a FEADR să își evalueze nevoile pentru finanțarea infrastructurii rurale și să acorde o atenție specială posibilului rol al instrumentelor financiare ale FEADR pentru a suplimenta subvențiile FEADR sau pentru a fi utilizate în combinație cu finanțarea BEI pentru infrastructura rurală .

Ce este oferit prin această inițiativă

Scopul acestei asistențe este de a familiariza autoritățile de gestionare a FEADR cu oportunitățile pe care instrumentele financiare le pot oferi pentru sprijinirea proiectelor de infrastructură. De exemplu, utilizarea instrumentelor financiare ale FEADR poate, în special:

  • Permite combinarea / agregarea proiectelor, oferind investitorilor privați masa critică necesară și diversificarea riscurilor pentru a atrage cel puțin o parte din finanțarea lor;
  • Creșterea gradului de conștientizare și creșterea capacității atât în ​​autoritățile publice cât și în promotorii de proiecte private;
  • Reducerea riscului și / sau îmbunătățirea „bancarizării” proiectului (de exemplu, cu garanții sau în combinație cu subvenții sau subvenții pentru rata dobânzii), oferind stimulentele necesare pentru a atrage investiții private în infrastructura rurală.

În funcție de nevoile autorităților de gestionare interesate, sprijinul care trebuie furnizat și rezultatele pot varia: de ex. pregătirea foilor de parcurs, planificarea concretă, sfaturi despre modul de organizare a procesului de evaluare ex ante sau recomandări privind structura unui viitor și / sau a instrumentelor financiare existente.

Încurajarea schimbului de experiență pentru a depăși decalajul inovării

Comisarul Hogan a continuat să încurajeze autoritățile de gestionare a FEADR să învețe din experiențele fiecăruia cu instrumente financiare și a subliniat că acest lucru ajută la depășirea decalajului de cunoștințe legate de aceste tipuri de instrumente.

Experiențele din finanțarea investițiilor în infrastructură în zonele rurale au fost prezentate de Italia și Grecia. Autoritatea de gestionare a regiunii Sardinia din Italia a oferit exemple de proiecte de finanțare ale municipalităților mici, în timp ce un reprezentant al unității Parteneriatului Public Public privat (PPP) a prezentat experiența lor în utilizarea PPP pentru investiții în bandă largă în zonele rurale.

Conferința a oferit, de asemenea, o imagine de ansamblu asupra diverselor utilizări pe care autoritățile de gestionare le-ar putea face ale instrumentelor financiare și a evidențiat provocările din zonele rurale și din agricultură. Mai mulți vorbitori au menționat gâtul de inovație cu care se confruntă zonele rurale, precum și cel mai dificil.

Sursa: Fi-compass.eu

Vizualizări: 141