Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Planul de acțiune RETRACE din Regiunea Nord-Est România

Planul de acțiune RETRACE din Regiunea Nord-Estului României este realizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și include trei acțiuni care vizează promovarea îmbunătățirii Axei Prioritare 2 din POR 2014-2020, îmbunătățirea cunoștințelor Agențiile privind protecția a mediului din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Est și nu în ultimul rând, sprijinind o asociație formată din 8 municipalități (MONTPESA) pentru planificarea dezvoltării economice locale a teritoriului lor pe principiile dezvoltării durabile și a economiei circulare.

ACȚIUNEA 1 - Îmbunătățirea schemelor de finanțare specifice pentru încurajarea economiei circulare și abordarea sistemică a proiectării

Scopul acestei acțiuni este de a promova includerea celui de-al doilea cod CAEN printre criteriile eligibile pentru proiectele de investiții, în cadrul apelurilor de propuneri lansate pentru acțiunea prioritară 2 a Programului operațional regional 2014-2020, condiție care nu este acum susținută în cadrul acestei acțiuni prioritare.

Autoritatea de management a acceptat să includă această prevedere în Axa prioritară 1 (propunerea ADR Nord-Est), dar pentru Axa prioritară 2 aceasta a devenit o opțiune reală în primăvara anului 2018. Orientările emise „sub consultare” au fost îmbunătățite conform recomandărilor.

Date estimate:

  • 2018: scrisoare oficială trimisă Autorității de Management (în aprilie); noi linii directoare au fost emise (septembrie).
  • 2019: lansarea unui nou apel de propuneri în cadrul Axei prioritare 2 din POR 2014-2020 (prioritatea de intervenție 2.2 la IMM-uri).

ACȚIUNEA 2 - Îmbunătățirea cunoștințelor autorităților publice cu privire la materiile prime secundare

Problema legată de standardele de calitate a materiilor prime secundare este o problemă generală la nivel european și se manifestă și în România. Există producători a căror producție este refuzată ca aport de către potențiali parteneri din cauza taxonomiei lor ca deșeuri și fără certificat de garantare a calității.

Această acțiune va avea în vedere îmbunătățirea cunoștințelor agențiilor de protecție a mediului din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Est, pentru ca acestea să poată elabora standarde și dispoziții de calitate pentru materiile prime secundare.

Date estimate:

  • 2019 - în funcție de disponibilitatea sursei de finanțare preconizate.

ACȚIUNEA 3 - Acțiuni pilot pentru implementarea proiectării sistemice a economiei circulare la nivel local

Această acțiune își propune să sprijine o asociație formată din 8 municipalități (MONTPESA) pentru a planifica dezvoltarea economică locală a teritoriului lor pe principiile dezvoltării durabile și a economiei circulare. Această acțiune își propune să valorifice resursele teritoriului și să identifice în continuare sinergiile existente în țesutul economic local, exprimat prin elaborarea unui document strategic (strategie de dezvoltare teritorială).

Date estimate:

  • 2018: Au fost depuse două formulare de cerere pentru a facilita cercetarea (turismul și dezvoltarea durabilă, luând în considerare proiectarea sistemică) (lanțuri scurte de aprovizionare) - RETRACE citată ca inspirație - și sunt în curs de evaluare.

1 târg de producători locali organizat pe 14 mai 2018 de municipalitatea din Darmanesti - deschis membrilor MONTPESA - similar cu produsul GP PRODUKTON.

Sursa: Interreg Europe

Vizualizări: 214