Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

ONG-urile și entitățile publice pot aplica pentru granturi de până la 2,5 milioane de euro – fonduri norvegiene!

În cadrul Seminarului de machmarking pentru proiectele de dezvoltare locală, din data de 19 septembrie, Adrian Szelmenczi, Ofițer de proiect, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), a prezentat detaliile importante și criteriile de eligibilitate pe care beneficiarii/ aplicanții trebuie să le aibă în vedere pentru proiectele destinate apelului Dezvoltare Locală.

Apelul face parte din Programul „Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, al cărui operator de program este FRDS. Acest apel dispune de un buget de 10.090.640 Euro, provenit din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) și cofinanțare publică (15%). Prioritatea apelului este accesul la servicii de calitate pentru beneficiarii aflați în grupuri vulnerabile, iar localitățile vizate sunt cele care au mai puțin de 20.000 de locuitori. Proiectele pot fi depuse până pe 18 decembrie 2019.

Entitățile care pot aplica pentru obținerea finanțării sunt:

 • ONG-uri,
 • entități publice (de exemplu, autorități publice la nivel local, inclusiv agenții, structuri/ alte organisme aflate în subordinea/ coordonarea acestora și alte organisme publice cu atribuții în domeniul proiectului, instituții de învățământ) și
 • asociații ale autorităților locale.

Pentru proiectul depus, finanțarea oferită în cadrul apelului este de minimum 500.000 euro și maximum 2.500.000 euro. Această finanțare poate acoperi 100% din totalul cheltuielilor, dacă beneficiarul proiectului este o entitate publică sau maximum 90% din totalul cheltuielilor, dacă beneficiarul proiectului este o entitate privată. În cazul entităților private, restul de 10% din totalul cheltuielilor, ce reprezintă contribuție proprie, poate fi asigurat în proporție de maximum 50% prin muncă voluntară.

În cadrul apelului sunt vizate 5 domenii, respectiv:

 • asistență socială,
 • educație,
 • sănătate,
 • ocupare,
 • locuire.

Proiectele depuse trebuie să aibă un caracter integrat, respectiv, să integreze nevoi din cel puțin 2 domenii dintre cele 5 vizate. Domeniile vizate trebuie să se regăsească și în strategiile de dezvoltare ale autorităților locale, fiind astfel identificate ca nevoi ale comunității. De asemenea, proiectele trebuie să se adreseze uneia dintre categoriile de grupuri țintă: persoane vârstnice; copii afectați de migrația părinților și copii migranților; persoane cu dizabilități; persoane afectate de violența domestică; persoane cu boli grave, în fază terminală; familii vulnerabile; precum și alte grupuri identificate în planurile de acțiune locală.

Criteriile de eligibilitate pentru care beneficiarii trebuie să acorde o atenție deosebită sunt:

 • Parteneriatul dintre entitățile publice și organizațiile neguvernamentale, parteneriatul acesta fiind unul obligatoriu;
 • Poate fi depus un singur proiect/apel;
 • Domeniile abordate de proiect trebuie să fie în concordanță cu strategiile de dezvoltare locală;
 • Beneficiarul trebuie să fi administrat în ultimii 5 ani un buget cumulat egal cu bugetul pe care îl propune în cadrul proiectului.

„Ne dorim să avem promotori de proiecte sau aplicanți care să fi administrat în ultimii 5 ani proiecte cu valoare cumulată egală cu bugetul proiectului pe care îl propun. Este o condiție de eligibilitate la care este nevoie de multă atenție pentru că va fi una dintre primele condiții verificate în etapa I de evaluare de proiecte.” a declarat Adrian Szelmenczi, Ofițer de Proiect în cadrul FRDS.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea noastră „Alte finanțări”.

Corina Chircea,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 1628